fbpx

Danmark har brug for en national handleplan for stroke

01.09.20
Hjernesagen opfordrer regeringen, landets kommuner og regionerne til at udarbejde en national handleplan for strokeområdet.

Der er behov for, at vi i Danmark udarbejder en national handleplan for strokeområdet – akkurat som man kender det fra andre sammenlignelige folkesygdomme som fx kræft og demens.

”Stroke er den største årsag til handicap blandt voksne, og det er en sygdom, som kan have meget store omkostninger for den ramte og familien omkring. Samtidig er det en sygdom, som har enorme omkostninger for samfundet som helhed – alene på sundhedsområdet koster apopleksi vores samfund omkring 2 mia. kr. årligt,” siger den nyvalgt landsformand i Hjernesagen, Tue Byskov Bøtkjær.

”Hvert år rammes 12.000 danskere af apopleksi. Mange får midlertidige eller varige men i form af bl.a. lammelser og nedsat evne til at kommunikere. Hos flere rammes den sociale adfærd og de mentale funktioner. Og det betyder, at mange efter behandling på hospitalet har behov for genoptræning og social hjælp i landets kommuner. Derfor har vi brug for en sammenhængende plan, der bl.a. sikrer, at man har adgang til den samme høje kvalitet i behandling og rehabilitering, uanset om man bor på Frederiksberg eller på Falster,” supplerer Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer.

Hjernesagen lægger derfor op til, at der vedtages en national handleplan, som indeholder

  • Mål for forebyggelse
  • Mål for en ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af landet
  • Mål for rehabilitering med bindende kvalitetsstandarder og en plan for monitorering
  • Mål for vedligeholdende og støttende indsatser
  • Mål for organisering af indsatsen, så borgeren er i centrum i et sammenhængende forløb.

Hjernesagens udspil til en national handleplan blev vedtaget af et enigt repræsentantskab på Hjernesagens repræsentantskabsmøde den 29. august 2020 i Vejle.

Hjernesagen vil nu indlede en dialog med alle Folketingets partier, med sundhedsministeren, social- og indenrigsministeren, landets borgmestre, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Dialogen tager afsæt i Hjernesagens repræsentantskabs udtalelse, som du kan læse i sin fulde ordlyd her: udtalelse-fra-hjernesagens-repraesentantskab-2020