fbpx

Bekymring over nordjysk neurorehabilitering

24.11.20
En decentral løsning med neurorehabilitering på tre matrikler spredt ud over Region Nordjylland vækker bekymring i Hjernesagen, som hellere så en specialisering af området på én centralt beliggende enhed på Aalborg Sygehus.

Senere i dag, den 24. november 2020, forventes Regionsrådet i Nordjylland at vedtage en plan for organiseringen af neurorehabiliteringen i regionen, hvor den såkaldte regionsfunktion varetages i Brønderslev, mens der vil være hovedfunktion i både Thisted og Frederikshavn. De patienter fra Region Nordjylland, som har behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats, bliver sendt til behandling på Hammel Neurocenter.

I Hjernesagen har vi fulgt denne sag meget nøje og med en del bekymring. Vi har indgivet høringssvar forud for at der blev indgået en politisk aftale 2. november, og efterfølgende har vi igen henvendt os til Regionsrådet, fordi vi – i øvrigt i lighed med regionens faglige miljøer – ikke mener, at den foreslåede organisering af området er god nok.

Vores anbefaling er, at man samler den neurofaglige viden ét sted i regionen frem for at sprede den ud på tre lokaliteter. Vi så meget gerne, at dette ene sted blev på Aalborg Sygehus, fordi man i forvejen har samlet de læge- og psykologfaglige kompetencer her – og desuden råder over nødvendigt udstyr til undersøgelser i form af eksempelvis MR-skannere.

I Hjernesagen er vi bekymrede for, om borgere i Nordjylland får et rehabiliteringstilbud af tilstrækkelig høj kvalitet i den skitserede organisering. Vi er ligeledes bekymret for udsigten til, at de ramte skal transporteres rundt i regionen til opfølgende undersøgelser. Og endelig forudser vi, at det bliver vanskeligere at rekruttere de bedst kvalificerede medarbejdere, når man vælger en decentral og mindre faglig stærk løsning – hvilket vil være fortsættelsen af en negativ spiral.

Læs Hjernesagens henvendelse til Regionsrådet i Region Nordjylland i vedhæftede – sammen med svaret fra regionsrådsformand Ulla Astman og Hjernesagens replik tilbage.

Hjernesagen Beklager Politisk Aftale Region Nordjylland

Svar Til Hjernesagen Fra Ulla Astman

Replik Til Ulla Astman