fbpx

Behandling og genoptræning under COVID-19

06.07.20
Behandling, genoptræning og vedligeholdende træning er på vej mod normale tilstande. Sundhedsstyrelsen har den 30. juni 2020 opdateret deres generelle retningslinjer i sundhedsvæsnet.

COVID-19 har i en lang periode medført besøgsforbud på både hospitaler og rehabiliteringssteder. Besøgsforbuddet er ophævet, og det er igen muligt at besøge sine nærmeste pårørende på hospitalet eller rehabiliteringsstedet.

Afstandsreglerne er på disse steder fortsat 2 meter, og man skal naturligvis følge instrukser fra personalet såvel mundtligt og skriftligt materiale. Der kan være særlige regler for den enkelte afdeling eller rehabiliteringssted, hvis der er særlig sårbare patienter.

Behandling

Under hele COVID-19 har akutberedskabet og behandling for stroke og andre typer erhvervet hjerneskade været upåvirket af COVID-19. Patienterne har modtaget den samme behandling som hidtil.

Patienterne har ligeledes modtaget rehabilitering på sygehus som hidtil.

Forskellen har været de pårørendes mulighed for inddragelse i behandling og rehabilitering, som indtil nu har været begrænset af det besøgsforbud, som nu er ophævet.

Genoptræning

Genoptræning og rehabilitering efter sundhedsloven har under hele COVID-19 været anset for en kritisk funktion, forudsat at den manglende indsats ville medføre uoprettelig funktionsnedsættelse for fx personen med følger efter en erhvervet hjerneskade.

Hvis det omvendt ikke blev skønnet at medføre funktionstab eller forværring af kritisk sygdom, har genoptræning ikke været anset for at være en kritisk funktion – og blev derfor ikke opretholdt under epidemien. Det har eksempelvis været gældende for vedligeholdende træning. Der har dog været foretaget en konkret, individuel faglig vurdering af, hvad der er kritisk for den enkelte, og hvornår noget kan gå fra ikke-kritisk til kritisk.

Genoptræning er gradvist blevet genåbnet også for de patienter, der er kommet hjem og ikke har haft en kritisk funktion. Samtidig er fx kommunikationscentre og specialundervisningscentre også begyndt med undervisning af patienter med fx kommunikations-, syns- og kognitive vanskeligheder igen.

Ret til vederlagsfri fysioterapi

Ligesom med genoptræningen har det for nogle været muligt at opretholde den vederlagsfri fysioterapi, hvis det blev vurderet at være en kritisk funktion. Mange har dog oplevet, at klinikkerne har været lukket ned i en periode. I dag er de fysioterapeutiske klinikker også genåbnet.

Der kan fortsat ske ændringer

Hvis situationen ændrer sig med flere COVID-19-patienter på sygehusene, kan man komme i den situation, at patienter vil blive udskrevet tidligere end ellers til kommunale akut- og genoptræningspladser. Hvis kommunerne i den forbindelse oplever at stå overfor et kapacitetsproblem, kan de gå ind og prioritere i kommunens sundhedsopgaver. Det betyder, at kommunen kan beslutte, om en indsats skal sættes i bero, men i sådan tilfælde skal det ske på en konkret faglig vurdering af den enkelte patients behov, og der skal ses på, hvilke konsekvenser det kan have på den enkelte, hvis den sundhedsfaglige indsats, fx genoptræning eller vedligeholdende træning, udelades. Vær også opmærksom på, at der lokalt kan være forskelle alt efter sygdoms- og smittepresset lokalt.