fbpx

Åbent brev til Magnus Heunicke

10.02.20
Hjernesagen har sendt et åbent brev til sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor vi inviterer ham til dialog om, hvordan den kommunale rehabilitering kan forbedres. Læs brevet her.

Kære Magnus Heunicke

I første omgang vil vi gerne sige tak, fordi du den 9. februar 2020 i DR’s nyhedsprogram 21 søndag stiller dig entydigt på patienters og pårørendes side ved at slå fast, at der er brug for at indsamle mere viden om den kommunale rehabilitering efter hjerneskade.

Det er en holdning, vi i den grad bakker op om i Hjernesagen. Faktisk har vi argumenteret for det i årevis, og nu håber vi, at du er klar til at lade dine ord følge op af handling.

I Hjernesagen foreslår vi helt konkret, at alle mennesker med hjerneskade tilbydes en ambulant opfølgning tre måneder efter de er udskrevet fra hospitalet. Dels for at sikre at den ramte har modtaget nødvendig og relevant rehabilitering – og dels for at indsamle vigtige data, som kan bruges til kvalitetsudvikling. Denne opfølgning tilbydes i dag alene de ca. 2.000 patienter, som årligt modtager akut medicinsk behandling for at fjerne eller opløse blodpropper (trombolyse og trombektomi). Hjernesagen mener, at tilbuddet skal gælde alle voksne med erhvervet hjerneskade.

I Hjernesagen mener vi desuden, at der er brug for nationale, bindende standarder for den kommunale hjerneskaderehabilitering.Sundhedsstyrelsen har de seneste 10 år arbejdet med at afdække og samle evidens for effekt af hjerneskaderehabilitering. Senest er der udarbejdet en revision af forløbsprogrammet for mennesker med erhvervet hjerneskade. Der findes altså masser af viden på området – og der ligger helt klare anbefalinger til, hvordan den kommunale indsats skal være. Men, som Rigsrevisionen bl.a. har dokumenteret i sin skarpe kritik af området, følger kommunerne dem bare ikke.

Anbefalinger er med andre ord ikke nok. Der skal udarbejdes bindende, kvalitets standarder for den kommunale rehabilitering samt etableres et system, der kontrollerer, at kravene opfyldes!

Hjernesagen er endvidere af den opfattelse, at den allermest specialiserede del af hjerneskaderehabiliteringen (under 10 procent af det samlede behov) bør fjernes fra kommunerne og i stedet for varetages af regionerne eller staten. Langt de fleste af landets 98 kommuner er for små til at opbygge tilstrækkelig erfaring til at varetage den specialiserede rehabilitering.

Hjernesagen vil meget gerne mødes med dig og drøfte, hvordan kvaliteten af den kommunale rehabilitering kan løftes. Der er, som du nævnte i 21 søndag, behov for at informere kommunerne om deres opgaver, men det er også på tide, at der stilles konkrete krav.

Vi ser frem til et snarligt møde.

Med venlig hilsen

Lise Beha Erichsen, landsformand i Hjernesagen
Birgitte Hysse Forchhammer, direktør i Hjernesagen