Aktiviteter

Samtlige aktiviteter finder sted i Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, Indgang E, 5200 Odense V, medmindre andet er anført. Tilmelding til lokalforeningens arrangementer skal ske til Joan, tlf. 29 29 95 85, medmindre andet er anført.

Festspil på Frøbjerg Bavnehøj

Husk tilmelding.

Banko, gløgg og æbleskiver

Medbring en pakke til en værdi af kr. 25.

Julefrokost

Vi hygger med lidt god mad og pakkespil.

Teatertur

Vi skal se Odense Teaters juleforestilling ”Nissebanden”, der starter kl. 19.