Aktiviteter

Hvis der ikke er nævnt andet i programmet, holdes medlemsmøderne på: Værkerne, Frederiksvej 27, lokale 202, 4180 Sorø. Pris for kaffe/te samt kage/brød kr. 10. Tilmelding til alle møder skal ske senest 8 dage før til Sonja, tlf. 25 21 32 11. Ved møder uden nogen tilmeldte, aflyses de.

Bemærk: Ferie indtil vi ses igen 14. august.

Pakkeleg

Bestyrelsen sørger for pakker. Forhøjet pris: Kr. 20 inkl. kaffe, te og kage.

Foredrag med Lotte Heise

Lotte Heise fortæller om, hvordan det er at være pårørende til en hjerneskadet.

Julefrokost

Vi mødes i lokale 202 på værkerne og hygger os med god julemad.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.