Aktiviteter

Netværkscafé for pårørende til hjerneskadede

Når livet er svært, kan det gøre godt at tale med andre. Vi mødes på Rehabiliteringscenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde. Yderligere oplysninger fås hos Jørgen Boesgård, tlf. 21 75 92 27.

Kalender for aktiviteter, 2020

Se hvilke tilbud lokalafdelingen tilbyder

Afasicaféen

Afasicafeen 2 halvår 2019, se link. Eller kontakt formenden

Møde for erhvervsaktive

Vi er nogle yngre ramte, i den erhvervsaktive alder, som i en periode har mødtes til fælles erfarings udveksling, dette har vi haft stor glæde af, men kunne godt tænke os at udvide gruppen, så har du lyst til at deltage, skal d...

Julefrokost

Kom og vær med til en hyggelig julefrokost, lørdag den 12 december, nærmere info følger.