Aktiviteter

Tilmelding og spørgsmål til de forskellige arrangementer: Kontakt Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44, eller Eva Søborg, tlf. 20 92 56 43, medmindre andet er anført. Mødested: Medmindre andet er oplyst, finder nedennævnte aktiviteter sted på Beskyttet Værksted, Frederik den VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.

Fællesspisning

Vi satser på ål.

Julefrokost

En aften som vi plejer med julemad, fordeling af medbragte gaver og hygge.

Fællesspisning

Vi skal have gule ærter. Efterfølgende bankospil med sponsorerede præmier.