Aktiviteter

Tilmelding og spørgsmål til de forskellige arrangementer: Kontakt Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44, eller Eva Søborg, tlf. 20 92 56 43, medmindre andet er anført. Mødested: Medmindre andet er oplyst, finder nedennævnte aktiviteter sted på Beskyttet Værksted, Frederik den VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.

Fællesspisning og lysbilleder

Vi spiser og bagefter ser vi lysbilleder fra øgruppen Azorerne ved Johannes Lassen.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Hjernesagens 25 års jubilæum

Festaften med god mad og hygge med spil.