Aktiviteter

Sted medmindre andet er anført: CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring.

Tilmelding på de ophængte lister eller til formand Richard Petersen, tlf. 23 82 40 89, eller se opslagstavlen i caféen på CKU-Vendsyssel.

Andespil og mad

Onsdag den 23. oktober kl. 17.00 til ca. 20.00 Kom og vær med i fællesskabet, hvor der er mulighed for at vinde store flotte gevinster. Ca. halvvejs i spillet er der spisning.

Hjerneskadekoordinatorer

Kom og få en snak med en hjerneskadekorordinator.

Generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Der serveres en let anretning og gratis bankospil.

Bankospil og spisning.

Kom og vær med.

Lundergård Revyen

Kom og vær med - husk tilmelding.

Sommerfest

Sommerfest på Elsagervej. Der bydes på grillstegt pattegris med tilbehør og efterfølgende kagebord og kaffe.