Referater

Generalforsamling den 16/2 2015

Valg af ordstyrer: Knud Pejstrup

Knud Pejstrup bekræftede at indkaldelsen  til generalforsamling var opfyldt korrekt.

Rita Hansen Valgt til referent

Formand Lars Sloth fremlagde årsberetning

Stiftende generalforsamling den 15. september 2014.

Lokalforeningen er kommet rigtigt godt fra start.

 

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder med program som det væsentligste punkt på dagsordenen.  Vi har nu aftale med Stengårdscentret i Hjallerup at vi holder bestyrelsesmøder der. Det er vi glade for, men der forespørges fra Hjallerup om vi vil lægge nogle café-dage dernede. Det vil vi gerne, men det bliver ikke lige nu, men en mulighed kunne være at det blev 14-dages forskudt i forhold til Brønderslev. Måske ikke lige de samme aktiviteter som her i Brønderslev, men som sagt er det ud i fremtiden.

 

Det bliver café-dage den 3. mandag i hver måned (8 gange) med undtagelse af juni hvor der er sommerfest (grill) August hvor vi bowler, og i december afholdes julefrokost.

 

Der er lejet Sæby Svømmehal den 7/3 kl 15 – 17 til wellness, vandgymnastik og Fitnesscenter er også tilgængelig. Et nyt tiltag i hjernesagens regi, som vi håber I tager til jer, vi forventer noget af det. Vores naboer vil også tilbyde det til deres medlemmer, så vi håber der kan blive tilmeldinger nok, og fristen er på fredag.

 

Et besøg på det nye center for hjælpemidler i Ålborg øst. Der er guidet tur hver torsdag i lige uger fra kl. 14-16.

 

Foreningen har også været ude at repræsenterer sig selv. Vi var til Frivillighedens dag i Borgmesterens lade, hvor Flemming og Lars deltog.

  • Institutioner og foreninger var repræsenteret i Bien i Brønderslev, her deltog Lars og Lars.
  • Regionsforeningen afholdt møde i Fjerritslev, hvor Lars deltog. Der afholdes møde 2 gange årligt.
  • I forbindelse med uddeling af legatmidler fra Lion’s klub i Dronninglund, her deltog Anette sammen med Lars.

Det er vigtigt, at flere i bestyrelsen deltager til forskellige arrangementer.

 

 

Vi har også været indbudt til at komme med kandidater til diverse Handicapråd.

 

Vores økonomi er hovedsageligt baseret på §18 midler, og der skal søges igen her i foråret.

 

Tak for et godt opstarts år - der er nu debat om hvad vi skal foretage os fremover. Sluttede formanden

 

Nogle efterlyste program, de havde ikke set de lå fremme sidste gang der var Cafe dag.

Der blev gjort opmærksom på at de fleste meddelser  vil blive skrevet på Hjernesagens hjemmeside under Brønderslev, samt det vil blive slået op i facebookgruppen, for at  begrænse udgifter til porto mindst muligt.

Vi skal sørge for at få sendt nogle gode ansøgninger ud, så vi kan få lidt midler ind den vej.

Referat blev enstemmigt godkendt.

Regnskab blev fremlagt af kasserer Tove Sloth, og det var underskrevet af vores revisor Helle Christensen.

Regnskab godkendt.

 

Budget for 2015 blev ligeledes fremlagt af Tove Sloth og Budget blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Formanden Lars Sloth,  som var på valg blev enstemmigt genvalgt, uden modkandidat

Bestyrelsesmedlem Allan Hansen var på valg,  og blev også enstemmigt genvalgt.

Lars og Allan takkede for valget.

1.Supplant : Jens Erik  blev genvalgt?   og  Minna Dissing  blev 2. suppleant

Eventuelt:

Der blev opfordret til at melde sig til Wellnes tur til Sæby den 7. marts 2015.

Ordstyrer Knud Pejstrup sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

   Referent Ritta Hansen                                         Dirigent Knud Pejstrup