Aktiviteter

Medmindre andet er nævnt, finder lokalforeningens aktiviteter sted på ASV, Nørrebrogade 38 a, 8700 Horsens. Pris: Kr. 25 for kaffe og kage.

Middag på Dollys

Vi hygger og spiser for egen regning.

Udflugt

Vi skal til Økolariet i Vejle. Vi starter med morgenbrød og kaffe på ASV, hvorefter vi kører samlet til Vejle.

Filmaften

Der kan vælges mellem ”En mand der hedder Ove” og ”Florence”. Vi starter med fællesspisning.

Julefrokost

Spisning og hygge.

Vi får besøg

Orkide Knud kommer på besøg og fortæller om sin seneste tur, der gik til Peru.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.