Aktiviteter

Cafémøder med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes på nedenstående datoer kl. 14 – 16. Sted: Foreningscentret, ”Postkassen”, Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen. Kaffe og brød: Kr. 15. Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 61 70 19 61, eller til formanden.

Vi får besøg

En repræsentant fra Tårnby Kommune kommer og informerer os. Mødet afholdes i samarbejde med Høreforeningen.

Vi får besøg

Center for Specialundervisning for Voksne fortæller om muligheder for hjælpemidler ved syns- og hørenedsættelse, og de ”goder” man kan opnå med de rette hjælpemidler.

Musik og sang

Kom og vær med.

Motion i dagligdagen

Nemme små øvelser for de unge, der er blevet noget ældre.

Julebanko

Så skal der spilles banko.

Julemiddag

Nærmere om tidspunkt og pris følger.

Nytårsbanko

Kom og vær med.

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.