Tårnby og Dragør

Senest opdateret: 19. september kl. 11:11

FASTE AKTIVITETER

Faste aktiviteter
Cafémøder
med foredrag, musik, film og banko. Vi mødes på nedenstående dage kl. 14 – 16. Sted: Foreningscentret, ”Postkassen”, Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen, 2770 Kastrup. Kaffe, te og brød: Kr. 15 medmindre andet er anført. Tilmelding to dage før til Lizzie Gylstorff, 61 70 19 61, eller til formanden.

Hjertestien. Vi går 5 km, men du bestemmer selv, hvor langt og i hvilket tempo du vil gå. Vi mødes ved Vandtårnet ved Englandsvej kl. 11 på følgende søndage: 21. oktober, 18. november og 16. december. Yderligere oplysninger fås enten hos formanden eller hos Asbjørn Rasmussen, tlf. 22 79 58 18.

I forbindelse med almindelige fødselsdage er man velkommen til at give brød til alle deltagere. Ved runde fødselsdage er man velkommen til at give kage samt et lille glas til alle deltagere.

Et aktivitetsbidrag på kr. 100 betales én gang årligt til foreningens kasse på første møde i årets begyndelse.

Se vores mødedatoer under "Aktiviteter".