Ramt midt i livet

Oftest rammer blodprop eller blødning i hjernen ældre mennesker. Men nogle bliver ramt i den erhvervsaktive alder, og mange af dem har hjemmeboende børn.
Senest opdateret: 06. maj kl. 11:49

Du har fået en hjerneskade samtidig med at have en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet, i fritiden, med familie og venner. Din nye situation betyder, at dit liv ændrer sig.

Din nye situation kan være meget anderledes end dit tidligere liv. Lige nu kan det være svært at overskue, hvad fremtiden vil bringe. Få et overblik over, hvordan du er stillet.

Kan du blive fyret?

Ja, men det kræver en saglig begrundelse. Langvarig sygdom kan være en saglig begrundelse, men det beror på en konkret vurdering.

Forsørgelse og økonomi

Måske har du selv eller via din arbejdsgiver eller fagforening tegnet en forsikring, der giver dig et beløb, hvis du bliver ramt af kritisk sygdom som fx en blødning eller en blodprop i hjernen. Forsikringssummen kan give dig et lille pusterum.

Du kan få sygedagpenge fra det offentlige i op til 22 uger, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom. Under visse betingelser kan sygedagpengeperioden forlænges.

Ændrede arbejdsbetingelser

Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at din periode med sygedagpenge ikke kan forlænges, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Når du er i et jobafklaringsforløb, får du en økonomisk ydelse fra kommunen, der svarer til kontanthjælp og er uafhængig af din formue og din ægtefælles/samlevers formue og indtægter. Ydelsen kaldes ressourceforløbsydelse.

Et jobafklaringsforløb skal tage udgangspunkt i dine konkrete forudsætninger, behov og helbredstilstand.

Formålet med jobafklaringsforløbet er at udvikle din arbejdsevne gennem en arbejdspladsbaseret indsats som fx tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen. Der kan være tilfælde, hvor der er behov for et eller flere efterfølgende jobafklaringsforløb.

Hvis du ikke kan arbejde på samme betingelser som før, skal kommunen vurdere, om du tilhører målgruppen for ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Hjælp i hjemmet

Du kan få brug for hjælp, uanset om du er alene eller har familie. Vær aldrig for stolt til at tage imod hjælp.

Du kan søge om hjemmehjælp og hjemmevejledning, og din partner kan ofte søge om aflastning, hvis du har vanskeligt ved at klare dig selv. Du kan desuden få bevilget særlig boligindretning og hjælpemidler i din nye situation. 

Det er også muligt, du kan få hjælp til befordring, hvis du ikke selv kan transportere dig rundt.

Kontakt din sagsbehandler eller hjerneskadekoordinator, som kan rådgive dig.

Har du børn?

Hver femte, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen i den erhvervsaktive alder, har hjemmeboende børn.

Du kan læse mere i Hjernesagens pjece ”Omsorg for barnet, der har en hjerneskadet far eller mor”. Du kan også læse mere på disse to links her og her. Hjernesagen har også udviklet appen Hjernehjælper, som giver råd og vejledning til børn og unge med en hjerneskadet forælder. Appen kan downloades til Iphone.

Genoptræning og krisehjælp

Måske skal du fortsætte din genoptræning, når du er hjemme fra sygehuset. Det er kommunen, der visiterer dig til genoptræning. 

Læs mere om genoptræning og det typiske forløb.

Har du eller din familie brug for krisehjælp, kan lægen henvise til psykolog inden for de første seks måneder efter, at du er blevet ramt. Kontakt din læge.

Har du spørgsmål?

Kontakt Hjernesagens rådgivning, hvis du har brug for råd og vejledning om at komme tilbage til et hverdagsliv efter en hjerneskade.

Mød andre i samme situation

Du kan møde andre, læse og udveksle erfaringer i Hjernesagen lukkede Facebook-gruppe "Hjernesagens netværk for hjerneskadede midt i livet". Gruppen er lukket og du skal anmod om medlemskab. Du kan også tage kontakt til en af vores mange lokalforeninger. Her kan du møde både ramte og pårørende i samme situation som dig.

Læs mere

Læs Hjernesagens pjece "Midt i livet og ramt af en hjerneskade" (pdf)

(Revideret 2019)