Projekt 'Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade'

Unge med hjerneskader overses ofte. Derfor har det landsdækkende projekt 'Styrket indsats' fokus på at forbedre indsatsen overfor unge med hjerneskade i alderen 15-30 år.
Senest opdateret: 05. april kl. 11:07

Unge med hjerneskade bliver ofte udskrevet uden genoptræningsplan. Det skete for Niclas Gant på 24, der ramte en mejetærsker på en motorcykeltur.

I dag er han med i det landsdækkende projekt 'Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade' og får endelig den hjælp, han har brug for.

Læs artiklen "Jeg har brugt mit forsøg" om Niclas fra Hjernesagens medlemsblad 3/2014.  

Om projektet

Projekt 'Styrket indsats' har fokus på at forbedre indsatsen over for unge i alderen 15-30 år, der i dag falder uden for systemerne eller ikke bliver tilbudt den udredning og rehabilitering, der gør dem i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Projektet er et landsdækkende projekt på tværs af regioner, der løber til udgangen af 2016.

Vil du videre mere om projekt Styrket Indsats, kan du få en henvisning fra din egen læge.

Her finder du projekt Styrket Indsats i din region:

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Nordjylland (Kontaktperson Trine Ryttergaard)

Region Midtjylland

Region Syddanmark