fbpx

Hjerneugen 2022

Vores hjerne er helt fantastisk – kroppens mest forunderlige organ. Derfor hylder vi den i uge 11 sammen med en række andre organisationer. Uge 11 er nemlig den internationale hjerneuge, og i Hjernesagen markerer vi bl.a. ugen her på hjemmesiden og med en række sjove, spændende og tankevækkende arrangementer rundt i vores forskellige lokalforeninger.

Hjernesagens arrangementer i forbindelse med Hjerneugen

Webinar om at være pårørende

 

Online webinar med Hjernesagens rådgiver, Maja Klamer Løhr, tage udgangspunkt i pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade. Hun vil komme ind på, hvem de pårørende typisk er, og hvilke følelser såsom sorg, tab og skam, man som pårørende kan have.

Moderator er Claus Ziegler Simonsen, klinisk professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.  Tilmeld dig her

Webinaret afholdes af DRG i samarbejde med Trygfonden og Hjernesagen

Mandag d. 14. marts fra 11.00-11.30

Webinar om forebyggelse af stroke

 

Til foredraget vil professor og overlæge ved Bispebjerg Hospital, Hanne Christensen, fortælle om, hvordan et stroke konkret kan forebygges med samfundsmæssige tiltag, med medicinsk behandling samt med livsstilsændringer. I oplægget vil hun også gennemgå det aktuelle omfang og betydning af stroke i Danmark og Europa.

Moderator er Claus Ziegler Simonsen, klinisk professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Tilmeld dig her. 

Afholdes af DRG i samarbejde med Trygfonden.

Mandag d. 14. marts fra 14.00-14.30
Foredrag om stroke OPLÆGSHOLDER
Anne Kjøbsted Markvardsen, sygeplejerske, AUHBESKRIVELSE
Anne vil fortælle om patienter og deres forløb fra debut til genoptræning. Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8Hjernesagen i samarbejde med Hjernen i Fokus Aarhus
Mandag den 14. marts 2022 klokken 11.00-12.00
Mød Hjernesagen Hjørring Hjernesagen Hjørring har en stand på skolen – CKU-Vendsyssel,

Elsagervej 25 | 9800 Hjørring.

Tirsdag den 15.marts fra kl. 14 til 16
Webinar om hjernetræthed Til foredraget vil MD, Ph.d. i Neurologi, Mai Bang Poulsen, fortælle om, hvor ofte træthed ses som en følgevirkning hos strokepatienter. Herunder hvad det har af betydning for den, der rammes, hvad prognosen er, og hvad man kan gøre ved det.

Moderator er Martin Faurholdt Gude, Ph.d. studerende ved Aarhus Universitetshospital. Tilmeld dig her. 

Webinaret afholdes af DRG i samarbejde med Trygfonden.

Tirsdag den 15.marts fra kl. 17-00-17.30
Når en skade på hjernen rammer hele familien OPLÆGSHOLDER
Chalotte Glintborg, lektor i psykologiBESKRIVELSE
Oplægget sætter fokus på, hvordan dynamikken i en familie ændres, når den ene part rammes af en skade i hjernen.
Både du som ramt af en hjerneskade samt du som pårørende kan opleve krise, sorg og nye livsvilkår, når en skade rammer.HVOR
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8HVEM
Alle interesseredePRIS
50 kroner for medlemmer af Hjerneskadeforeningen eller Hjernesagen
100 kroner for ikke-medlemmerARRANGØR
Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen
I samarbejde med Hjernen i Fokus AarhusTILMELDING
Klik og tilmeld digKONTAKT
Jette Sloth Flohr, ✆ 6916 1010 / 2046 0835
Tirsdag den 15. marts 2022 klokken 19.00-21.00

Mød Hjernesagen til foredrag:

Videre med livet sammen

Lindehøj Cafeen, Langmarksvej 85, 8700 Horsens. Program

Tirsdag . 15 marts fra 15:30 til 17:30

Mariagerfjord kommune og Hjernesagen

 • Pårørende

Arden Kulturhus Blumensgade 19, 9510 Arden

Den 16. marts fra 16 til 18

Seniorlivsmesse – Det gode liv skaber vi sammen

Et tilbud til seniorer +65 som supplement eller alternativ til et forebyggende hjemmebesøg.

Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup.

Program for Seniorlivsmessen

 • 13.00 – 13.20
  Velkomst til seniorlivsmesse ”Det gode liv skaber vi sammen”Introduktion til seniorlivsmessens formål og indhold.
 • 13.20 – 13.40
  ”10 råd til det gode liv”Hør om hvordan fællesskaber, havearbejde og et godt grin kan give flere gode leveår.
 • 13.40 – 14.40
  Besøg standene på markedspladsen. Her kan du møde organisationer og lokale foreninger, der repræsenterer muligheder for at være aktiv. Du kan også møde repræsentanter fra forskellige kommunale tilbud herunder sygeplejeklinikkerne, genoptræning, hjælpemidler m.fl.
 • 14.40 – 15.10
  Forskellige lokale aktive seniorer fortæller om deres perspektiv på et godt seniorliv

Se invitation her

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 13-15.15 

Webinar om depression efter stroke

Til foredraget vil professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Grethe Andersen, fortælle om de mentale følgevirkninger efter et stroke, herunder depression. En depression er belastende og svær at forstå. Kun ca. halvdelen af deprimerede strokepatienter kan selv erkende tilstanden, og mange får slet ikke italesat de symptomer, der definerer en depression. Men der er gode behandlingsmuligheder, og livet er værd at leve – også efter stroke.

Moderator er Claus Ziegler Simonsen, klinisk professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Tilmeld dig her.  

Webinaret afholdes af DRG i samarbejde med Trygfonden.

Den 16. marts fra 16.30-17.00
Foredrag:

Hjernesagen – Billund, Varde, Vejen

Vejen Bibliotek, Vestergade 2, 6600 Vejen. Program for dagen

Torsdag d. 17. marts 2022, kl. 13.30-17.30
Webinar om Intracerebrale blødninger 

Intracerebrale blødninger – hvorfor opstår de, og hvad gør vi ved dem? 

Til foredraget vil reservelæge og ph.d. ved Bispebjerg Hospital, Christian Aavang Ovesen, fortælle om intracerebrale blødninger – hvorfor de opstår, og hvad vi kan gøre ved dem. Han vil også komme ind på mekanismerne bag samt fortælle lidt om behandling og prognose.

Moderator er Martin Faurholdt Gude, Ph.d. studerende ved Aarhus Universitetshospital. Tilmeld dig her.  

Webinaret afholdes af DRG i samarbejde med Trygfonden.

Fredag d. 18. marts 2022, kl. 13.30-14.00
Hjernesagen – Sydfyn

afholder “Sundhedsdag fredag”

 

Arrangementet sker i samarbejde med DH, Danske Handicaporganisationer i Assens.

Kl. 10.00 –  Velkomst ved formand for Social- og ældreudvalget Poul Erik Svendsen
Kl. 10.15 –   Dansemotion ved/”De Danseglade” fra Glamsbjerg
Kl. 11.00 – Foredrag om kost, motion og bevægelse v/ Mads Schjønning
Særligt med fokus på kroniske sygdomme
Kl. 13.00 –  Foredrag om “Hjernetræthed” v/ psykolog Klaus Christensen
Hvad er hjernetræthed? Hjernetræthed udløses oftest, når sanserne overstimuleres
Kl. 14.30 – Foredrag om Mental Sundhed v/ Helle Thode Frifeldt
Særligt med fokus på livet for pårørende
kl. 16.00 – Fælles kaffebord til foredrag om “Familielivet med et barn med særlige vilkår”​

Fredag d. 18. marts 2022 kl 10-17

Hjernesagen og Hjerneskadeforeningens aktiviteter i Hjerneugen 2022

Flere af aktiviteterne i Hjerneugen afholdes i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Hjernesagens medlemmer er velkommen til at deltage i de lokal arrangementer som afholdes af Hjerneskadeforeningen under Hjerneugen 2022, og det omvendte gør sig selvfølgelig også gældende. Så er du medlem af Hjerneskadeforeningen, men ønsker at deltage i ovenstående aktiviteter, så er du hjerteligt velkommen.

Vil du se hvilke arrangementer Hjerneskadeforeningen afholder i Hjerneugen, så kan du se dem via linket.