Orientering til pårørende til mennesker ramt af en blodprop eller blødning i hjernen

Orientering til pårørende til mennesker ramt af en blodprop eller blødning i hjernen

En hjerneskade kan opstå af flere grunde, men uanset hvorfor en hjerneskade er opstået, medfører følgerne af hjerneskaden for de fleste menneskers vedkommende en ændret livssituition. Det gælder både for den der har fået skaden og de pårørende.

Denne pjece er målrettet pårørende og andre, der har kontakt til et menneske, som har fået følger efter en hjerneskade.

Da de fleste medlemmer af Hjernesagen er mennesker med følger efter blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), vil pjecen tage udgangspunkt i de følgevirkninger, der opstår i forbindelse med apopleksi. Informationerne kan dog også bruges af pårørende til mennesker med følger efter andre typer hjerneskader. Vær opmærksom på, at begreberne apopleksi, det engelske stroke eller det gamle udtryk slagtilfælde er ord for det samme - nemlig blodpropper og/eller blødninger i hjernen.
Pjecen er opdateret i 2019.


Pris:
Normal kr. 25
Medlem kr. 20
Firma/institutionsmedlemmer - gratis*


*Porto:
1-5 stk. sender vi gratis
5-20 stk. koster 40 kr. i porto
20-50 stk.  koster 100 kr. i porto
50-100 stk. koster 150 kr. i porto
100-150 stk. koster 200 kr. i porto
150-200 stk. koster 250 kr. i porto


Institutioner, der bestiller et større antal pjecer, får efterfølgende en faktura på portoen.


Din vare er tilføjet kurven

DKK 25,00