Orientering om talevanskeligheder efter en apopleksi - dysartri

Orientering om talevanskeligheder efter en apopleksi - dysartri

Denne pjece handler om dysartri efter blodprop eller blødning i hjernen - apopleksi og henvender sig primært til ramte, deres pårørende og til sundhedspersoner og andre, der møder mennesker med dysartri i deres hverdag. Formålet med pjecen er at skabe bedre forståelse for, hvad dysartri indebærer, og hvilke konsekvenser det har for såvel den dysartriramte som dem, der omgås vedkommende.


Denne pjece erstatter den oprindelige pjece fra 2003 med senere ændringer. Ved denne udgave har vi fået faglig bistand fra Kommunikationscentret i Hillerød og Maja Klamer Løhr, rådgiver i Hjernesagen.

Pjecen er opdateret i marts 2016


Pris:
Normal kr. 25
Medlem kr. 20
Firma/institutionsmedlemmer kr. 12,50*


*Porto:
1-5 stk. sender vi gratis
5-20 stk. koster 40 kr. i porto
20-50 stk.  koster 100 kr. i porto
50-100 stk. koster 150 kr. i porto
100-150 stk. koster 200 kr. i porto
150-200 stk. koster 250 kr. i porto


Institutioner, der bestiller et større antal pjecer, får efterfølgende en faktura på portoen.


Din vare er tilføjet kurven

DKK 25,00