Orientering om skjulte følger efter hjerneskade

Orientering om skjulte følger efter hjerneskade

Når et menneske rammes af blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), kranietraume eller anden skade i hjernen, sker der en række - ofte - dramatiske ændringer i den ramtes liv.
Ændringer der i høj grad også får betydning for de pårørende.

Omfanget af følgevirkningerne hænger sammen med, hvor i hjernen man er ramt, og hvor stor skaden er:

Ved en erhvervet hjerneskade skelner men mellem:
• Fysiske ændringer
• Kognitive ændringer
• Følelsesmæssige ændringer
• Personlighedsændringer.

Denne pjece omhandler de sidste 3 punkter. Det er vigtigt at understrege, at de kognitive, følelsesmæssige og personlighedsmæssige ændringer er nært forbundne, og at det i praktis kan være vanskeligt at skelne mellem dem. Hvis en person har svært ved at koncentrere sig og holde overblik, kan vedkommende trække sig fra sociale situationer og blive socialt tilbageholdende. Dette kan af andre opfattes som en personlighedsændring, hvor den ramte er blevet mere indadvendt.

Det er Hjernesagens håb, at pjecen vil være til gavn både for de pårørende, den ramte selv og andre, der er i kontakt med de ramte og deres familier, og for hvem det kan være svært at forstå de ændringer, der er sket. I pejcen beskrives de skjulte følger, og der er råd og forslag til, hvordan man kan håntere dem.


Pris:
Normal kr. 25
Medlem kr. 20
Firma/institutionsmedlemmer kr. 12,50*


*Porto:
1-5 stk. sender vi gratis
5-20 stk. koster 40 kr. i porto
20-50 stk.  koster 100 kr. i porto
50-100 stk. koster 150 kr. i porto
100-150 stk. koster 200 kr. i porto
150-200 stk. koster 250 kr. i porto


 Institutioner, der bestiller et større antal pjecer, får efterfølgende en faktura på portoen.


 

Din vare er tilføjet kurven

DKK 25,00