fbpx
innerpagebanner

Hjernesagens medlemsundersøgelse 2021

Det er snart syv år siden, vi i Hjernesagen sidst spurgte vores medlemmer om, hvem de egentlig er, og hvorfor de er medlemmer af Hjernesagen. Derfor iværksætter vi nu en ny medlemsundersøgelse, som er yderligere aktualiseret af corona-nedlukningen.

Vi står over for at skulle genstarte foreningens aktiviteter, og derfor giver det rigtig god mening at spørge medlemmerne, hvilke aktiviteter, som giver mest mening i jeres hverdag. Samtidig kan vi få afdækket, hvordan nedlukningen har påvirket jeres liv – og om der er særlige behov, vi som forening skal være opmærksomme på i denne mærkelige tid.

Vi håber så mange som overhovedet muligt vil tage sig tiden til at besvare de cirka 25 spørgsmål i undersøgelsen. Du kan starte din besvarelse ved at skanne QR-koden her på siden med din mobiltelefon eller med det direkte link.

Deltagelsen er naturligvis anonym.

Klik på linket nedenfor og gå direkte til spørgeskemaet

Scan QR-koden med mobilen og gå direkte til spørgeskemaet

QR 250 Medlemsundersøgelse 2021
collage af mennesker til medlemsundersøgelse 2021

Baggrund og formål for medlemsundersøgelsen 2021

Medlemsundersøgelse 2021

  • om eksisterende og potentieller medlemmernes brug af Hjernesagen

Det er snart syv år siden Hjernesagen sidst lavede en medlemsundersøgelse og spurgte medlemmerne, hvem de var og hvorfor de var medlemmer af Hjernesagen. Derfor er der behov for en ny undersøgelse.

Årsagen til at vi gør det lige nu i forår/sommer 2021 skyldes, at behovet aktualiseres som følge af Corona-nedlukningen.

Når samfundet åbner op skal vi have gang i foreningens aktiviteter igen og da giver det rigtig god mening, at spørge medlemmerne, hvad de vil have og samtidig bruge anledningen til at få afdækket, hvordan nedlukningen har på virker dem, samt hvilke behov det kan have skabt for bruge og deltage i de fremtidige foreningstilbud.

Formål:

I forbindelse med projektet ”En hverdag med stærke fællesskaber” vil vi gerne opnå mere viden om, hvordan medlemmerne bruger Hjernesagens tilbud, og hvordan vi kan få endnu flere med i vores fællesskab.

Del 1)

Vi har en hypotese om, at det hidtil er en lille gruppe af vores medlemmer, som benytter de lokale tilbud. Derfor vil vi gerne undersøge:

  • Er denne hypotese korrekt?
  • Hvad årsagen hertil?
  • Hvordan kan vi får flere medlemmer ind i vores fællesskab?

Del 2)

Under COVID-19 har meget af vores lokale arbejde ligget stille og i forbindelse med udmøntningen af COVID-19 midler vil vi med få spørgsmål få en indikation af, hvordan vores medlemmer har det:

  • Hvordan oplever de deres livskvalitet?
  • Føler de sig socialt isoleret?

Målgruppen

Undersøgelsens målgruppe er nuværende medlemmer og potentielle medlemmer.

Vi har en meget trofast medlemsskare og en gruppe medlemmer, som kun kortvarigt har medlemskab hos os samt dem som befinder sig i periferien, som ikke er medlemmer. De potentielle medlemmer er de personer, som deltager fx i vores Facebookgrupper, som bruger vores hjemmeside, deltager i visse af vores aktiviteter.

Brug af resultaterne fra undersøgelsen

  • Få en større viden om vores medlemmer og potentielle medlemmer
  • Inspirerer til det videre arbejde med projektet ”En hverdag med stærke fællesskaber”
  • Kan give en indikation af, hvordan medlemmerne og ikke-medlemmer, synes vi skal prioritere Hjernesagens indsats
  • Kan bruges til at identificere områder, hvor der er behov for at lave mere specifikke undersøgelser (fx Blad vs. Digitale-medier, brug af frivillige/rekruttering af frivillige

Resultaterne skal være med til at kvalificer Hjernesagen fremtidige arbejde og udvikling af tilbud til vores medlemmer, herunder hvordan vi målretter tilbud til eksisterende og nye medlemmer.