Aktuelt

De seneste aktuelle historier fra Hjernesagen

Vi tager hånd om hjernen! Og her samler vi en række aktuelle historier og tips.

Du er altid velkommen til at kontakte redaktionen med ideer til historier.
Du kan maile dine ideer til ulf@hjernesagen.dk

Ret til genoptræning under COVID-19?

Under den verserende coronaepidemi er flere love midlertidigt suspenderet eller ændret for at forebygge spredning af smitte. Det gælder imidlertid ikke retten til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Blodtryk

10. maj-aktiviteter aflyst

Hjernesagens Hovedbestyrelse besluttede på sit møde i marts at aflyse foreningens sædvanlige markering af 10. maj og desuden udskyde Repræsentantskabsmødet. Begge dele i lyset af coronaepidemien.

Afasivenlig information om coronavirus OPDATERET

Syddansk Universitet har udviklet et informationsmateriale om coronavirus, som er målrettet personer med afasi.

Sociale ydelser under COVID-19

Folketinget har vedtaget en række midlertidige foranstaltninger for at modvirke, at borgere på sociale ydelser kommer i klemme under COVID-19 krisen. Vi har samlet op på de foreløbige tiltag.

Serviceloven træder midlertidigt ud af kraft

Social- og Indenrigsministeriet har den 18. marts 2020 lavet en særlov, som aktuelt sætter rammerne, hvis det bliver nødvendigt for kommuner, regioner, socialtilsyn og andre myndigheder på socialområdet at prioritere ressourcer...