Udrykning i ro og mag

Det Udgående Apopleksiteam er navnet på et nyt tilbud, som Aalborg UH nu tilbyder. Målet er blandt andet at sikre apopleksipatienter et bedre og mere smidigt forløb og samtidig mindske presset på sengeafsnittet. Sådan skriver Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse.
Senest opdateret: 25. april kl. 11:59

Foto: Aalborg Universitetshospital. Fra venstre er det specialeansvarlig overlæge Niels Svaneborg, udviklingsansvarlig fysioterapeut Birgitte hede Ebbesen, ergoterapeut Agnes Pilgaard og sygeplejerske Else-Marie Michelsen.

Direkte hjem eller overflytning til et af regionens rehabiliteringstilbud i Brønderslev, Thisted eller Frederikshavn i kortere eller længere tid. Det har hidtil været de muligheder, som apopleksipatienter har haft efter indlæggelse på Aalborg UH, og mange fagfolk har manglet et tilbud, der ligger mellem de to eksisterende muligheder.

Det tilbud har de nu, da Apopleksiafsnittet 6Ø på Aalborg UH, Syd, har lanceret Det Udgående Apopleksiteam.

"Det nye team gør det muligt for apopleksipatienter med lettere følgevirkninger at starte undersøgelse og udredning op i trygge omgivelser i deres eget hjem. Studier har vist, at det gør, at patienterne kan vende tilbage til eget hjem tidligere, de kan forblive længere i eget hjem og opnå en større grad af selvstændighed," siger specialeansvarlig overlæge, Niels Svaneborg, som står for den lægefaglige del i teamet.

Flere muligheder

Teamet har forskellige tilbud alt afhængig af, hvad patienten og de pårørende har brug for. Enten kan teamet tage med patienten hjem direkte efter udskrivelse eller også kan teamet kigge forbi efter et par dage, når patienten lige har nået at vænne sig til at være hjemme igen. Eller telefonisk høre hvordan det går.

"Nogle gange krydser vi både fingre og tæer, når vi sender folk hjem. Så håber vi bare, at det går, men med det nye tilbud får vi bedre mulighed for at besøge patienten i hjemmet og se, om det faktisk går, som det skal, og om udskrivelsesplanerne holder," siger sygeplejerske Else-Marie Michelsen.

Ude godt, hjemme bedst

For Det Udgående Teams målgruppe er det bedre at undersøge og afprøve daglige færdigheder i eget hjem frem for på hospitalet.

"Hospitalet er et kunstigt miljø, mens patientens hjem er den naturlige verden. Hjemme ses patienten ikke i tænkte situationer, men derimod kan man se patienten på sin egen trappe eller sit eget badeværelse, og så er det bare generelt mere stimulerende for en patient at træne hjemme," siger udviklingsansvarlig fysioterapeut Birgitte Hede Ebbesen.

"Ofte hører vi patienterne sige: Bare jeg kommer hjem, så skal det hele nok gå. Og som fagperson er det rigtigt dejligt, at vi med dette tilbud kan se dem både på hospitalet og hjemme i deres egne omgivelser. Det er godt, at vi kan vejlede og rådgive i patientens eget hjem, så forskellige strategier kan afprøves med det samme," siger ergoterapeut Agnes Pilgaard.

Bedre overlevering

At teamet besøger patienten i hjemmet forventes at mindske presset på sengeafdelingen og derudover også at have en anden fordel. Nemlig et bedre og mere smidigt patientforløb og samtidig gøre det såkaldte sektorskift blidere.

"Genoptræningen skal overgå til kommunalt regi, og det vil naturligvis være ideelt, hvis vi kan mødes med repræsentanter for kommunen i patientens hjem, så vi kan give en god, mundtlig overlevering, så flest mulige detaljer kommer med. Det kan blandt andet være med til at sikre, at overgangen fra hospital til kommunalt regi bliver bedst mulig for patienten," siger Agnes Pilgaard.