TrygFonden donerer midler til Hjernesagens forundersøgelse om behov for rådgivning om stroke

Med en ny donation fra TrygFonden skal Hjernesagen undersøge behovet for rådgivning på strokeområdet.
Senest opdateret: 10. april kl. 12:26

Hjernesagen har modtaget en donation på 671.675 kroner fra TrygFonden. Donationen skal anvendes til at undersøge behovet for viden og rådgivning om stroke. Undersøgelsen er den første del af et projekt, der kan føre til etablering af et nyt tryghedsskabende rådgivningstilbud, som samles under navnet: Hjernelinjen.

Foranalysen består af en national vidensopsamling men skal også inddrage erfaringer fra tilsvarende udenlandske tilbud om information om stroke.

Hjernesagen ser frem til at udføre forundersøgelsen i tæt samarbejde med TrygFonden. Tove Preisler, udviklingskonsulent fra Hjernesagen, som skal lede analysearbejdet, udtaler ” Forundersøgelsen skal give os et vidensgrundlag til udvikling af en Hjernelinje, som både kan bidrage til at udbrede viden om symptomer på blodprop og blødning i hjernen og øge kendskabet til de mange muligheder, der er for at forebygge og behandle. Målet er ikke mindst, at flere kommer tidligt i behandling og får et bedre liv”.

Hjernesagen er en landsdækkende forening, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen og deres pårørende. Samtidig arbejder Hjernesagen for at forebygge apopleksi og fremme sunde hjerner. Hjernesagen er en forening for alle med interesse for hjernen, og medlemskredsen og støtter omfatter både mennesker med apopleksi, deres pårørende, fagfolk på apopleksiområdet og mennesker, som sympatiserer med sagen.

Fakta om stroke: 12.000 danskere rammes hvert år af stroke. Ved tegn på stroke skal der reageres hurtigt ved at ringe 1-1-2. 90.000 mennesker lever med følger efter blodprop eller blødning i hjernen, og stroke er den hyppigste årsag til handicap hos voksne. Hjernen er involveret i alt, hvad vi foretager os, og derfor kan stroke påvirke alle mentale og fysiske funktioner. De hyppigste følger er lammelser, problemer med at tale og forstå og nedsat syn. Mange strokepatienter oplever ændret adfærd og depression. Stroke påvirker familielivet og har ofte betydelige sociale konsekvenser. Mange kan ikke vende tilbage til et aktivt arbejdsliv efter stroke og må have hjælp i hverdagen.

Kontakt: Udviklingskonsulent, Tove Preisler på 23 74 44 72 eller tove@hjernesagen.dk 

Logo Med Pay Off