Flere patienter med blodprop i hjernen kan behandles med trombolyse, viser undersøgelse.

Der er udsigt til, at flere patienter med held kan behandles med den såkaldte trombolyse-behandling, når de får en blodprop i hjernen. Det viser stor undersøgelse. For at kunne udnytte de nye muligheder fuldt ud, er der brug for flere MR-skannere. (foto: Arkiv genrefoto)
Senest opdateret: 18. maj kl. 08:05

Yderligere 1.000 danske patienter får nu mulighed for en effektiv behandling af deres blodprop i hjernen.  

Op mod 20 procent af alle patienter, der behandles for en blodprop i hjernen, vågner op med symptomerne. Det vil sige, at man ikke ved, hvor blodproppen er opstået.

Hidtil har patienterne derfor heller ikke kunne få den effektive blodpropopløsende behandling trombolyse, da den kun kan gives i 4,5 timer efter, at symptomerne begyndte.

Men nu viser en stor europæisk undersøgelse, at man alligevel godt kan give disse patienter trombolyse.

Ved at foretage en MR-skanning kan lægerne afgøre, hvornår blodproppen højst sandsynligt er startet - og om patienten vil få gavn af trombolyse.

Resultatet af den europæiske undersøgelse - "Wake Up" - betyder, at man derfor godt kan behandle en lang røkke patienter med trombolyse, som man tidligere ikke ville behandle. Det vil kunne få betydning for op mod 1000 danskere hvert år.

- Resultatet er en milepæl i behandlingen af patienter med blodpropper i hjernen. Det betyder, at vi nu kan behandle ca. 1000 patienter mere om året med den effektive, medicinske behandling trombolyse, der opløser blodproppen, siger Claus Simonsen. Han er overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og national koordinator for de danske centre, der deltog i WAKE-UP studiet.

- Med de nye kriterier for behandling bliver 11 procent flere patienter raske uden et handicap. Det svarer til, at chancen for at blive rask uden neurologiske symptomer er ca. 65% større, når man får trombolyse end uden behandling. 

I alt har 503 patienter fra 70 centre i otte europæiske lande deltaget i WAKE-UP studiet .

Aarhus Universitetshospital har spillet en særlig rolle, da Aarhus-hospitalet er det center, der har rekrutteret flest patienter. Tilsammen kommer 28 procent af patienterne fra Danmark.

- Jeg håber, resultatet vil betyde, at de danske retningslinjer for behandling ændres, så det bliver standard at behandle blodpropper i hjernen med trombolyse, hvis patienterne vågner med symptomerne, siger Claus Simonsen. 

- Imidlertid vil det kræve, at der er adgang til en MR-skanner på alle behandlingsstederne, og det er ikke tilfældet i dag. Så det vil kræve en udvidelse af kapaciteten, hvis man i Danmark skal få gavn af det forskningsresultat, som er fundet i WAKE-UP studiet, siger Claus Simonsen.

Hjernesagen opfordrer til, at politikerne sikrer, at den nye viden bliver udnyttet hurtigt.

- Det er en rigtig god nyhed, at der nu er udsigt til, at endnu flere patienter har mulighed for den medicinske behandling, trombolyse, når man bliver ramt af en blodprop i hjernen. Derfor er der også ekstra vigtigt, at vi får sikret, at alle patienter kan blive undersøgt i MR skanner. Der skal være adgang til MR skanner på alle behandlingsstederne, uanset hvor i landet, vi bor, siger Lise Beha Erichsen, der er landsformand i Hjernesagen, og tilføjer:

- Vores politikere må sikre, at apopleksiområdet følger med. Når vi får nye muligheder for en behandling, der kan sikre, at flere undgå efterfølgende alvorlige handicap som for eksempel halvsidig lammelse, tale- og sprogproblemer og hukommelsesproblemer, må der sættes ind med de nødvendige ressourcer. Det kan ikke ske hurtigt nok.

Hør mere om, hvordan man behandler med trombolyse HER

(foto: Arkiv - genrefoto - colourbox)

Bag om studiet:

WAKE-UP studiet er et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet placebokontrolleret studie. som er initieret af investigator og altså ikke af industrien. 70 centre i otte europæiske lande har deltaget i WAKE-UP studiet.

Resultaterne er blevet publiceret i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine.

Læs mere om WAKE-UP studiet  på https://www.wakeup-stroke.eu/