Sundhedsstyrelsen: Vi har brug for mere viden!

Sundhedsstyrelsen mener ikke, at resultaterne fra dansk studie, der kæder behandling med hydrochlorthiazid sammen med øget risiko for pladecelle-hudkræft, på nuværende tidspunkt bør føre til ændringer i behandlingen.
Senest opdateret: 05. december kl. 04:54

Et af verdens mest populære lægemidler – kombinationspræparater mod forhøjet blodtryk med indholdsstoffet hydrochlorthiazid – kan tilsyneladende betyde en væsentlig øget risiko for hudkræft - den såkaldte pladecellehudkræft. Det viser et dansk studie af 80.000 danskere med hudkræft.

Men Sundhedsstyrelsen advarer mod, at der drages forhastede konklusioner.

- Det er forståeligt, at resultater som disse gør patienter, som er i behandling med hydrochlorthiazid, bekymrede.  Derfor er vi meget tilfredse med, at Lægemiddelstyrelsen har rejst en sag hos det europæiske lægemiddelagentur, så en mulig årsagssammenhæng mellem hydrochlorthiazid og hudkræft kan blive undersøgt nærmere. Vi tager det alvorligt, når der kommer nye studier som dette, der giver mistanke om alvorlige ukendte bivirkninger ved et lægemiddel, men det er samtidig vigtigt, at der ikke bliver draget forhastede konklusioner, og at vi får mere viden på området”, siger specialkonsulent Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Pladecellehudkræft er en mild kræftform, der kan behandles - og med meget lav dødelighed.

Afdelingen for "Indsatser for Rationel Farmakoterapi" (IRF) i Sundhedsstyrelsen vil følge området nøje.

Men Sundhedsstyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt anbefale ændring i behandlingen af patienter, der behandles med de pågældende lægemidler.

- Vi vurderer, at man skal være tilbageholdende med at ændre på behandlingen for de patienter, som er velbehandlet på hydrochlorthiazid, indtil redegørelsen fra det europæiske lægemiddel agentur foreligger”, siger Simon Tarp.

Læs udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen HER

Hjernesagen og Hjerteforeningen opfordrede i går sammen ligeledes til, at patienter ikke går i panik og selv vælger at droppe deres medicin mod forhøjet blodtryk.

Hjerteforeningen og Hjernesagen understreger, at det er vigtigt at holde fast i sin medicin for at undgå blodpropper. Og at man, hvis man er utryg ved sin medicin bør starte med at tage en snak med sin læge.

Læs fælles pressemeddelelse fra Hjernesagen og Hjerteforeningen HER

Læs Hjernesagens første historie om dette emne  HER

Forhøjet blodtryk er en af de alvorligste årsager til blodprop eller blødning i hjernen. Apopleksi – blodprop og blødning i hjernen – er den tredje hyppigste dødsårsag i vesten og årsag til flest handicap blandt voksne.