Sundhedsminister: Servicetjek af genoptræning bekræfter uens kvalitet

Hjernesagen har længe peget på, at kvaliteten af genoptræningen efter en blodprop eller blødning i hjernen er meget forskellig. Genoptræningen afviger meget fra kommune til kommune og det samme gør kvaliteten. Nu er Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren nået frem til samme resultat.
Senest opdateret: 10. november kl. 09:57

I en rapport fra Rigsrevisionen fra november 2016, fremgår det, at der er en række udfordringer i sammenhængen mellem sygehus og kommune og kvaliteten i kommunernes tilbud om genoptræning. For eksempel viser rapporten, at kun meget få patienter fik tilbud om rehabilitering på specialiseret niveau.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen derfor nu foretaget et såkaldt servicetjek.

Og også dette servicetjek når frem til, at der er problemer.

- Servicetjekkets resultater bekræfter desværre billedet af, at der er uens kvalitet i indsatserne på tværs af landet. Så vi skal styrke sammenhængen, løfte kvaliteten af genoptræningsforløbene, få mere viden og inddrage patienter og pårørende langt mere. Vi skal også kunne følge patienternes udvikling langt bedre end i dag, og vide, hvem der får genoptræning på et specialiseret niveau, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundhedsstyrelsen når frem til 12 anbefalinger på baggrund af sit servicetjek.

- De 12 anbefalinger berører alle kvaliteten i indsatsen, på flere forskellige områder. Det drejer sig for eksempel om at inddrage både patienter og deres pårørende, samarbejdet mellem sektorer, og overvågning og opfølgning af indsatser. Og vi håber, at de kan bidrage til et kvalitetsløft af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen til mennesker med erhvervet hjerneskade, der ofte er i langvarige og sammensatte forløb på tværs af sektorer”, siger Kirsten Hansen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

På den baggrund udmønter regeringen og Dansk Folkeparti nu 20 mio. kr.  over de næste fire år til en række initiativer.

Det siger servicetjekket bl.a.:

  • Lægerne på de relevante hospitalsafdelinger har ikke altid tilstrækkelig kendskab til deres forpligtelser i forhold til at udarbejde genoptræningsplaner.
  • Der er brug for, at retningslinjer og forløbsprogrammer opdateres, så de er præcise og baseret på den nyeste viden.
  • Patientforeningerne savner mere inddragelse af patienter og pårørende.
  • Monitoreringen på området skal styrkes. Der skal derfor udvikles nationale redskaber til at måle patienternes funktionsevne, så det er muligt at følge patienternes udvikling langt bedre end i dag.
  • Der skal også udvikles en ny opgørelsesmetode, som gør, at antallet af genoptræningsplaner til personer med erhvervet hjerneskade kan estimeres mere korrekt, og kommunerne skal kunne registrere centralt, om genoptræningen er sket på basalt eller avanceret niveau.
  • Der er behov for at styrke samarbejdet om genoptræningen mellem kommuner og regioner.

Sådan vil folketingsflertal styrke genoptræning

På baggrund af Sundhedsstyrelsens servicetjek, udmønter regeringen og Dansk Folkeparti nu 20 millioner kroner over fire år, for at styrke genoptræningen efter hjerneskader.

Find de konkrete tiltag HER

Læs mere om emnet på Sundhedsministeriets hjemmeside HER

Find Sundhedsstyrelsens servicetjek HER