Hjernesagen roser forslag om højere tobakspriser

Et forslag fra organisationen De Samvirkende Købmænd om at hæve tobakspriserne og indføre skrappere krav i forbindelse med salg og køb af tobak får ros fra Hjernesagen. Der er en klar sammenhæng mellem rygning og risikoen for blodprop og blødning i hjernen, lyder det fra Hjernesagens landsformand.
Senest opdateret: 05. april kl. 10:26

Højere tobakspriser, licenskrav, tobak ”under disk”, skærpede ID-krav og mere kontrol er blandt 12 forslag til et Nationalt Tobaksforlig, som købmændenes brancheorganisation, DSK, foreslår forud for møde med sundhedsministeren.

- Vi er trætte af den ufrugtbare skyttegravskrig i denne sag. Derfor foreslår vi et nationalt tobaksforlig, hvor vi gør alt, hvad vi kan i form af lovgivning, frivillige aftaler, kontrol, afgiftsforhøjelser osv. for at medvirke til den politiske målsætning om en røgfri generation i 2030, men uden at tiltagene får grænsehandlen til at eksplodere og skaber kriminalitet i form af et sort tobaksmarked”, siger John Wagner, der er direktør i De Samvirkende Købmænd.

Hjernesagen roser forslaget fra De Samvirkende Købmænd.

- Det er rigtigt godt, at butikkerne nu foreslår skrappere regler for tobakssalget. Der er en klar sammenhæng mellem rygning og risikoen for blodprop og blødning i hjernen. Vi støtter derfor ideen om at skabe en samlet national plan, der indeholder skrappere krav for både salg og køb af tobak, siger Lise Beha Erichsen, der er landsformand i Hjernesagen.

Rygning øger risikoen for blodprop eller blødning i hjernen op mod tre gange, og er, udover forhøjet blodtryk, den væsentligste årsag til apopleksi.

For storrygere er risikoen øget næsten seks gange.

Rygning øger blodtrykket

Når man ryger, trækker blodkarrene sig sammen, og blodtrykket stiger. På længere sigt medfører rygning et konstant forhøjet blodtryk, som kan være årsag til blodprop eller blødning i hjernen.

På samme måde kan et rygestop være med til at nedsætte et forhøjet blodtryk og dermed mindske risikoen for at udvikle blodprop eller blødning i hjernen.

Læs mere om rygning og apopleksi HER 

Forslag om fælles aftale om tobak

De Samvirkende Købmænd foreslår, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby tager initiativ til at samle alle om et fælles tobaksforlig. 

Købmændenes organisation har følgende forslag til nationalt tobaksforlig:

1. Forbud mod køb

Det bør undersøges nærmere, hvorvidt 15-17-årige kan ifalde bødestraf, hvis de køber tobak, idet handel med tobaksprodukter skal forbeholdes myndige personer.

 2. ID-krav til alle under 23

DSK vil tage initiativ til en frivillig aftale i dansk dagligvarehandel om, at kassemedarbejderne bør bede alle under f.eks. 23 år om at vise legitimation ved køb af tobak.

3. Kampagneuge

DSK vil tilsvarende tage initiativ til en frivillig aftale om, at alle butikker én uge om året gennemfører en kampagne, hvor alle – uanset alder – der vil købe tobak, anmodes om ID.

4. Tobak ”under disk”

Som tilfældet allerede er i bl.a. Norge, Finland, England og Irland, foreslår DSK, at detailhandlen ved lov fra 1. januar 2020 påbydes et såkaldt ”display ban".

 5. Kontrolindsats – SKAT

SKAT bør tilføres midler til en risikobaseret kontrolindsats med henblik på at sikre, at de skjulte pakker tobak er legale, afgiftsberigtigede varer, da skjult tobak under disk (og højere tobakspriser) kan medføre risiko for en stigning i antallet af smuglervarer.

6. Kontrolindsats – Sikkerhedsstyrelsen 

Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med, at 18-års aldersgrænsen overholdes, intensiveres i forhold til ”brodne kar”.

7. Licenskrav

Der bør etableres et register over salgssteder i detailhandlen, der lovligt må sælge tobak. Licensen kan frakendes ved gentagne overtrædelser af forbuddet mod at sælge tobak til unge under 18 år og/eller ved salg af smuglervarer.

 8. Alderskontrol via betalingskort

Regeringen bør opfordre udbydere af betalingskort og elektroniske betalingsmidler i øvrigt til at ilægge oplysninger om borgerens fødselsdato i betalingsmidlet. Tilsvarende bør detailhandlen i videst muligt omfang sikre, at der ikke kan gennemføres elektroniske betalinger for varer, hvis kunden ikke har den krævede alder.

 9. Rygeforbud på erhvervsskoler

Erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser, hvor unge under 18 år udgør en ikke-uvæsentlig andel af de studerende, bør være fri for rygning, som tilfældet allerede er med gymnasierne.

10. Højere afgift og dermed priser

Der bør tilstræbes et dansk prisniveau, der medfører en dansk merpris på ca. 3,50 kroner pr. pakke i forhold til Tyskland. Det er, hvad Skatteministeriet har tilkendegivet som grænsen for, hvad afgifterne kan forhøjes, hvis det ikke må resultere i en mærkbar stigning i grænsehandlen.

11. Værn mod stigende grænsehandel

Folketinget bør ved indgåelsen af et ”nationalt tobaksforlig” anerkende, at der risikerer at indtræde en ”ketchup-effekt” i grænsehandlen – også med andre varegrupper – hvis cigaretter i Danmark skulle blive mere end ca. 3,50 kroner dyrere pr. pakke end tilsvarende produkter i Tyskland. Forligspartierne bør derfor forpligte hinanden til ikke at gennemføre afgiftsforhøjelser ud over, hvad dette hensyn til grænsehandlen kræver.

12. EU-harmonisering af tobakspriser

Regeringen opfordres til i EU og ved direkte henvendelse til den tyske regering at arbejde for en indretning af tobaksafgifterne i Europa, så der alle steder i EU er harmoniserede minimum tobakspriser på niveau med Tyskland.

Læs mere om forslaget fra De Samvirkende Købmænd HER