Direkte opfordring til fem regioner

Hjernesagen har henvendt sig direkte til landets fem regioner og bedt hver enkelt region bekræfte, at man vil udnytte mulighederne for forbedring i behandlingen af apopleksi, nu man har fået tilført ekstra økonomi fra staten.
Senest opdateret: 05. juli kl. 01:11

Hjernesagens henvendelse til de fem regioner kommer efter, at staten har øget bevillingerne til sundhedsvæsenet i regionerne med en milliard kroner.

Den indgåede økonomiaftale mellem regionerne og staten betyder dels, at sundhedsvæsenet har fået et løft på 1 mia. kr., og dels at produktivitetskravet samtidig er afskaffet.

"Da vi i Hjernesagen gerne vil sikre os, at regionerne bruger en del af løftet på 1 mia. kr. til at øge behandlingskapaciteten på apopleksiområdet (flere døgnbemandede operationsstuer, flere skannere m.m.), håber jeg, at du vil bekræfte overfor os, at dette vil ske i din region", skriver Hjernesagens landsformand, Lise Beha Ericsen, i den direkte henvendelse til de fem regionsrådsformænd.

Hjernesagen har med bekymring fulgt debatten op til økonomiforhandlingerne, hvor regionerne fastslog, at de forbedrede behandlingsmetoder til apopleksiramte udgjorde en økonomisk belastning, som der skulle kompenseres for ved et løft i bevillingen.

Da der efterføgende er indgået en økonomisk aftale, der netop løfter økonoien til sundhedsvæsenet i regionerne, finder Hjernesagen det naturligt, at regionerne nu udnytter de nye behandlingsmuligheder i forhold til apopleksi fuldt ud.

Læs brevet fra Hjernesagens landsformand til de fem regionrådsformænd HER

(Foto: Thomas Voss, Region Hovedstaden)