Vigtig præcisering fra Ankestyrelsen

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at mennesker med funktionsnedsættelse skal kompenseres for deres nedsatte evne til at varetage fx praktiske opgaver i hjemmet.
Senest opdateret: 08. februar kl. 02:58

(Foto: Colourbox.dk)

Kommunerne må ikke bare henvise til, at der er en rask ægtefælle, der kan løse alle de praktiske opgaver i hjemmet eller til deres kvalitetsstandarder for området.

Det betyder, at kommunen fx ved en ansøgning om hjemmehjælp skal tage udgangspunkt i de opgaver, som personen ville have bidraget med, hvis han/hun ikke havde funktionsnedsættelse.

Konkret individuel vurdering

Ankestyrelsen slår fast, at enhver person i et hjem (husstand) skal bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. Hvis den ikke-raske ægtefælle ikke kan løse sin andel, så skal personen kompenseres for sin andel af de konkrete praktiske opgaver fx rengøring.

Kommunerne skal lave en konkret individuel vurdering af alle relevante oplysninger, herunder lave en helhedsvurdering af borgerens og husstandens samlede forhold.

Det er dog stadig sådan, at hvis en kommune kan sandsynliggøre, at en rask ægtefælle (og/eller andre husstandsmedlemmer), med overvejende sandsynlighed kan varetage opgaver i husstandens udover deres rimelige andel, uden at dette påvirker deres mulighed for at opretholde deres livssituation, så er husstanden ikke berettiget til praktisk hjælp.

Principafgørelsen vækker glæde

Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen udtaler: ”Jeg er rigtig glad for Ankestyrelsens præcisering af reglerne på området med denne principafgørelse, da den ligger op af den fortolkning af lovgivningen, som Hjernesagen hele tiden har ment, var den rigtige, og som vi nu har fået bekræftet.”

Erfaringer fra rådgivningen

Hjernesagen oplever desværre alt for ofte, at kommunerne har afvist ansøgninger om hjemmehjælp med en henvisning til, at der var en rask ægtefælle eller bare en ægtefælle.

Vi har desværre hørt om situationer, hvor ægtefællen har haft sygdom eller funktionsnedsættelse, som gjorde at også de havde behov for kompensation i forhold til de praktiske opgaver og alligevel har kommunerne afvist at hjælpe dem.

Læs mere

Se Ankestyrelsen principafgørelse HER