Vi savner klare politiske udmeldinger

2019 var et travlt år i Hjernesagen. Danmark fik en ny regering, og efter at have bragt vores mærkesager ind i valgkampen, tog vi i Hjernesagen fat på at få de relevante ministre og politiske ordførere i tale. Indtil videre er konklusionen, at den nye regering er lydhør, men der mangler fortsat klare politiske udmeldinger.
Senest opdateret: 06. januar kl. 08:36

2019 var valgår, og efter en hektisk valgkamp lykønskede Hjernesagen de nye ministre og politiske ordførere med et velkomstbrev, hvor vi gjorde opmærksom på vores politiske mærkesager. Hjernesagens ambition er at være en tydelig medspiller, både når det gælder forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Det er helt essentielt, at vores medlemmer og de problemer, de står overfor i hverdagen, er tydelige for de relevante ministre.

Store forskel på kommunale tilbud
Når det gælder rehabiliteringen, er der fortsat store udfordringer med ventetider, store forskelle på de kommunale tilbud og alt for mange eksempler på afspecialisering rundt omkring i landet. I efterårets udgave af vores medlemsblad erklærede den nye socialminister, at hun vil iværksætte en grundig analyse af det specialiserede socialområde. Specifik nævnte hun hjerneskaderehabilitering som et område, der skal kigges på.

”Vi forventer selvfølgelig at blive inddraget i arbejdet. Vi vil blandt andet argumentere for, at der bør indføres bidende nationale kvalitetsstandarder for rehabilitering, og at der indføres et system, så der indsamles data, som kan anvendes til kontrol og kvalitetsudvikling. Der er også behov for mere omfattende strukturelle ændringer, for at løse nogle af de mange udfordringer, der opstår i forbindelse med det tværsektorielle samarbejde”, siger landsformand i Hjernesagen Lise Beha Erichsen.  

Fokus på de pårørende
I Hjernesagen har vi også gjort politikerne opmærksomme på en lang række problemer inden for social- og arbejdsmarkedsområdet. For eksempel at mange pårørende står fortsat meget alene med deres problemer og pålægges urimeligt ansvar og arbejdsopgaver i forbindelse med at få hverdagen til at fungere efter et familiemedlems sygdom.

Hjernesagen har også påpeget en række retssikkerhedsmæssige problemer bl.a. når det gælder klagemuligheder i forbindelse med kommunale myndighedsafgørelser.

Listen over mærkesager er med andre ord fortsat lang. Og selvom den nye regering har signaleret, at man er lydhør over for behovet for forandringer på hjerneskadeområdet, venter vi fortsat på konkrete udmeldinger.