Dom fra landsretten giver mulighed for at få renter, fra da skaden skete

Ny dom fra landsretten slår fast, at patientskademyndighedernes praksis for forrentning af erstatning og godtgørelse i anledning af anerkendte patientskader er forkert. Dommen giver dig sandsynligvis krav på yderligere forrentning af din erstatning/godtgørelse.
Senest opdateret: 19. september kl. 11:39

Vores erstatningsadvokater Kroer\Fink Advokater har vundet en sag i landsretten omkring beregning af renter.

Førhen fik man først renter fra anerkendelsen af skaden og ikke tilbage fra anmeldelsen af skaden. Da der tit går op imod et år, før skaden bliver anerkendt, kan det have en stor betydning og løbe op i et større beløb. Landsretten har nu vurderet, at man skal have renterne udbetalt tilbage fra anmeldelsestidspunktet.

Hvis du tidligere har modtaget erstatning/godtgørelse i en patientskadesag, har myndighederne altså efter byrettens og landsrettens dom ikke opgjort dine renter korrekt.

Hvis du har haft en patientskadesag, kan Kroer\Fink Advokater bistå dig. Det kan i nogle tilfælde dreje sig om op imod 100.000 kr.

 

Du kan læse dommen her