Nu bliver patienter med hjerneskade hørt om deres oplevelse med rehabiliteringen

Tilfredsheden med rehabilitering efter en hjerneskade skal systematisk måles i ny national undersøgelse.
Senest opdateret: 07. maj kl. 09:32

Survey Patienter Med Hjerneskade Bliver Hoert

(Animation: Indtryk og Udtryk)

 

1. maj blev en ny national undersøgelse INDTRYK & UDTRYK skudt i gang. Med 5. mio. kroner i ryggen fra Sundhedsstyrelsen har undersøgelsen til formål at måle tilfredsheden hos patienter og pårørende omkring rehabiliteringen efter en erhvervet hjerneskade.

Forventningerne til undersøgelsen er høje, og Merete Stubkjær Christensen, formand for styregruppen og daglig ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, udtaler:

- Efter et rehabiliteringsforløb skal patienter og pårørende tilbage og leve det liv, de ønsker. Derfor er deres mening om, hvad rehabiliteringsforløbet skal være, indeholde og sætte af mål, utroligt afgørende. Vi håber, at undersøgelsen vil lære os noget om, hvordan vi kan skabe en bedre rehabilitering, så endnu flere mennesker kan komme bedre tilbage i deres eget liv efter en erhvervet hjerneskade.

Formålet med undersøgelsen

Den nationale undersøgelse løber frem til 2020 og er den første af sin slags i Danmark. Undersøgelsen skal måle tilfredsheden med rehabiliteringen gennem spørgeskemaer og gruppeinterviews.

Undersøgelsen skal give et indblik i, hvordan patienterne og deres pårørende oplever den behandling, de modtager. De professionelle har gode hensigter med de faglige indsatser, men disse indsatser er ikke altid dét, som er mest betydningsfuldt set med patientens øjne. Undersøgelsens faglige projektleder Chalotte Glintborg forventer, at undersøgelsen vil give et bedre indblik i dette brugerperspektiv.

Årligt får cirka 12.000 danskere en blodprop eller en hjerneblødning, og cirka 8.000 får hjerneskade af andre årsager. Heraf udskrives 35% med en genoptræningsplan. Cirka 10.000 patienter og pårørende vil blive tilbudt at deltage i undersøgelsen. Et nyt it-system tages i brug til at gennemføre undersøgelsen, og der bliver uddannet personale i alle fem regioner, så de kan foretage dybdegående gruppeinterviews.

I Hjernesagen støtter vi op om undersøgelsen og er derfor en del af styregruppen sammen med ledelsesrepræsentanter fra landets fem regioner, flere kommuner, Hjerneskadeforeningen og Dansk Selskab for Neurohabilitering.

 

Læs mere om undersøgelsen her.