Overlægeforeningen advarer om for store forskelle i de kommunale sundhedstilbud

Hjernesagen er også bekymret for om borgerne med apopleksi tilbydes den rette genoptræning i deres bopælskommune, når de er udskrevet.
Senest opdateret: 13. december kl. 12:11

Udskrivningerne sker hurtigere og hurtigere, så der er også kommet flere patienter med komplekse problemstillinger i det kommunale sundhedsvæsen i løbet af de seneste år.
 
- Behandlingen af borgerne og patienterne må ikke bliver forringet, fordi behandlingen/genoptræningen flyttes fra hospitalerne til kommunerne. Behandlingen skal være lige så god, som den ville være hos de højtspecialiserede fagpersoner i hospitalsregi, siger Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen.
 
- Vi kan kun slutte op om overlægernes bekymring for at deres lægefaglige og tværfaglige vurdering ikke bliver tilgodeset på grund af manglende økonomi eller kvalificerede tilbud, når borgerne efterfølgende får en kommunal visitation. Uanset hvor vi bor i Danmark, skal vi have adgang til samme gode behandling. Hjernesagen bakker op om Overlægeforenings anbefaling af, at kommunerne bør pålægges at følge sundhedsfaglige nationale faglige og kliniske retningslinjer. Det politiske ønske om effektivisering og kortere indlæggelsestider på sygehusene må ikke gå ud over kvaliteten af patienternes behandling og genoptræning, udtaler Lise Beha Erichsen.
 
Som det er i dag, oplever flere af vores medlemmer, at der er stor forskel på, hvilken videre genoptræning, der tilbydes i forskellige kommuner. Det er hverken menneskeligt eller fagligt forsvarligt.
 
Læs mere om Overlægeforeningens undersøgelse HER