Opråb fra 30 organisationer: Pårørende skal have bedre vilkår

Pårørende til mennesker med alvorlig sygdom eller et handicap er så pressede, at de risikerer selv at blive syge. I dag lancerer Hjernesagen sammen med 29 andre organisationer fem principper for kommunale, regionale og statslige initiativer, der skal sikre bedre vilkår for pårørende i Danmark. 5 principper fra 30 organisationer
Senest opdateret: 20. november kl. 09:41

Når et menneske rammes af alvorlig eller kronisk sygdom eller udfordres af et handicap, bliver de nære pårørende ofte uundværlige medspillere og støttepersoner. Samtidig forventer en presset social- og sundhedssektor i stigende grad, at de pårørende påtager sig væsentlige opgaver i forbindelse med både behandlingsforløb, pleje og hverdagsliv. Krævende opgaver, som slider på den lange bane og som kan gøre det svært for den pårørende samtidig at passe sit arbejde og passe på sig selv.

- Vi er 30 danske organisationer, der er stærkt bekymrede for de mange pårørende, der hver dag arbejder hårdt for at få enderne til at mødes, siger Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse. Hun fortsætter:

- Problemet begrænser sig ikke til én diagnose eller ét handicap. Det gælder alle pårørende, som hver dag løfter en voldsomt krævende opgave. Det skal vi anerkende og understøtte som samfund, så de pårørende ikke overbelastes i forsøget på at hjælpe. Derfor mener vi, at tiden er inde til for alvor at forbedre vilkårene for de mange pårørende.

Fem vigtige principper

I dag lancerer de 30 organisationer fem principper for kommunale, regionale og statslige initiativer, der skal sikre bedre vilkår for pårørende i Danmark. Organisationerne tæller blandt andre Ældre Sagen, Bedre Psykiatri, Kræftens Bekæmpelse, Hjerneskadeforeningen og Pårørende i Danmark.

- Vi håber, at det gør indtryk på politikere både på Christiansborg og i kommuner og regioner, at vi er så mange organisationer, der sammen insisterer på handling. Vores mål er, at de fem principper bliver startskuddet til konkrete initiativer, der kan forbedre pårørendes vilkår her og nu. Vi håber også, at de vil danne fundament for, at vi i Danmark får en national strategi for bedre vilkår for pårørende, på samme måde som man ser det i andre lande, siger Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark.

 

Lancering af de fem principper finder sted kl. 14 i dag hos ÆldreSagen, Snorresgade 17-19, 2300 København S.

5 principper – bedre vilkår for pårørende:

1. Pårørendes retsstilling skal styrkes

2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres

3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes

4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges

5. Pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv

Læs nærmere om de fem principper her

 

Fakta om pårørende:

  • 22 % af danskerne i den erhvervsaktive alder er pårørende
  • 32 % oplever, at det er belastende for dem at hjælpe
  • 57 % hjælper, fordi de oplever, at den offentlige hjælp er utilstrækkelig
  • Hver 4. bliver psykisk påvirket og hver 5. bliver fysisk påvirket
  • 16 % har meldt sig syge, fordi deres helbred blev påvirket af rollen som pårørende
  • 42 % kender ikke til de eksisterende offentlige støttemuligheder
  • 9 % har meldt sig syge for at kunne hjælpe en nærtstående

Kilde: Pårørende på arbejdsmarkedet, KMD, Ældre Sagen og Pårørende i Danmark 2018