Nyt medlemsblad: Bindende aftaler eller anbefalinger?

Den seneste udgave af Hjernesagens medlemsblad er netop udkommet. Her har vi talt med den nye socialminister, ligesom vi har undersøgt, hvordan Sorø Kommune kan forsvare at fyre deres hjerneskadekoordinator.
Senest opdateret: 02. oktober kl. 11:02

Så er årets sidste udgave af Hjernesagen udkommet. Her kan du bl.a. læse et stort interview med social- og indenrigsminister Astrid Krag, som fortæller, at hun vil undersøge, hvordan man kan øge kvaliteten af den kommunale rehabilitering.

Hjernesagen ser gerne, at der laves bindende nationale standarder på området, så man kan forvente den samme rehabilitering i hele landet, uanset hvilken kommune man bor i. Det tør ministeren dog endnu ikke lægge sig fast på. Hun henviser i stedet til, at der allerede i dag findes en række forløbsbeskrivelser, men det er bare ikke helt godt nok, lyder det fra landsformand Lise Beha Erichsen:

”Problemet er, at der netop kun er talt om anbefalinger. Det betyder, at det er meget forskelligt, hvordan tingene gøres ude i kommunerne. Ikke af ond vilje, men fordi kommunerne er økonomisk pressede – og også ofte mangler tid og specifik faglig viden”, skriver hun i bladets leder.

Du kan også læse om hjerneskadekoordinatorer, som er under pres i flere af landets kommuner, om hvordan bevægelse både kan virke forebyggende og rehabiliterende, om børn som pårørende, om at blive hypnotiseret til bedre hukommelse – og meget andet. Læs hele bladet her.