Hjernesagen i dialog med Odense Kommune om Lille Glasvej-sagen

TV2 Fyn har i denne uge sat fokus på tilbuddet Lille Glasvej i Odense, hvor der bor flere hjerneskadede borgere. Først var der fejl med medicineringen og så opstod tvivl om, hvorvidt Lille Glasvej er et plejecenter eller et botilbud. Nu er Hjernesagen inviteret til møde med Odense Kommune for at drøfte sagen.
Senest opdateret: 14. juli kl. 01:43

Hjerneskadede beboere på tilbuddet Lille Glasvej i Odense har flere gange om ugen oplevet, at medarbejdere enten medicinerer dem forkert, på forkerte tidspunkter, eller helt glemmer at give dem medicin. Det kunne TV2 Fyn tidligere på ugen dokumentere efter at have fået aktindsigt i en rapport fra Arbejdstilsynet.

I kølvandet på det opstod der forvirring om, hvorvidt Lille Glasvej er et plejecenter eller et botilbud. Ifølge en rapport fra Arbejdstilsynet, som TV 2/FYN fik aktindsigt i, gik Lille Glasvej i 2015 fra at være et plejecenter til at være et botilbud.

Forskel på plejecenter og botilbud

På et plejecenter bor der typisk flere forskellige målgrupper, som primært får hjælp til personlige og praktiske forhold. Et botilbud er derimod ofte målrettet en særlige målgruppe med komplekse behov fx mennesker med erhvervet hjerneskade, der har behov for pædagogisk støtte, personlig og praktisk hjælp, træning m.m.

Mennesker i et botilbud guides, støttes og motiveres til så vidt muligt at klare og deltage i hverdagsaktiviteter. For at sikre kvaliteten i et botilbud holder det Sociale tilsyn øje med botilbud, men det sker ikke på plejecentre.

Karin Koertzs hjerneskadede søn bor på Lille Glasvej, og hun har troet, det var et botilbud og ikke på et plejecenter.

Se indslaget her

Hjernesagen: Få varedeklareret tilbuddene

Onsdag den 12. juni kommenterede Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen, sagen på TV2 Fyn, hvor hun blandt andet sagde:

"Når man er på et botilbud, har man brug for en tværfaglig indsats, man har brug for nogle kompetencer. Derfor efterlyser Hjernesagen også, at vi får varedeklareret de forskellige tilbud, som gives til mennesker med hjerneskade, så man helt præcis som borger og pårørende ved: hvad er det for et tilbud, jeg kommer hen til, hvad er det, jeg kan få her?".

Se indslaget med Lise Beha Erichsen her

Hjernesagen inviteret til møde med Odense Kommune

Indslaget fik Brian Skov Nielsen, rådmand Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense til at sende Lise Beha Erichsen en mail, hvori han understregede, at ingen borgere er overladt til tilfældighederne. Samtlige borgere på Lille Glasvej er visiteret til den hjælp, de har brug for. Samtidig inviterede Brian Skov Nielsen Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen på et besøg efter sommerferien, hvor Brian Skov Nielsen og forvaltningen vil fortælle mere om, hvilke tiltag de har i gang specifikt på Lille Glasvej og på hjerneskadeområdet generelt.

Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen har som svar sendt brev til Brian Skov Nielsen, hvor der gøres rede for Hjernesagens bekymring for beboernes retssikkerhed, og hvor hun bekræfter, at Hjernesagen ønsker et møde og dialog med Odense Kommune om forholdene på Lille Glasvej og for erhvervet hjerneskadet generelt.

Læs hele brevet her