Mennesker med handicap har markant ringere levevilkår

Hjernesagen opfordrer til, at der laves en national handicappolitisk handlingsplan. Opfordringen kommer fra en lang række organisationer, der beskæftiger sig med handicapområdet. Opfordringen er sendt til Børne- og Socialministeren.
Senest opdateret: 05. oktober kl. 02:52

Et landsdækkende handicapbarometer viser, at på ni ud af ti vigtige områder i det danske samfund, er mennesker med handicap markant værre stillet end resten af befolkningen.

Derfor henvender en lang række organisationer sig nu direkte til politikerne på Christiansborg. I en henvendelse til Børne- og Socialminister Mai Mercado, som også Hjernesagen står bag, opfordrer organisationerne til, at der nu laves en national handicappolitisk handlingsplan.

I henvendelsen skriver organisationerne:

***

Kære Børne- og Socialminister Mai Mercado

Institut for Menneskerettigheder lancerede i december 2017 handicapbarometer.dk, der systematisk kortlægger levevilkårene for mennesker med handicap i forhold til resten af befolkningen.

Desværre tegner Handicapbarometeret et nedslående billede: på 9 ud af 10 vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, vold, sundhed, tilgængelighed eller diskrimination er mennesker med handicap markant værre stillet end resten af befolkningen.

Mennesker med handicap har således markant ringere levevilkår end resten af befolkningen. Det bekymrer os, og på den baggrund mener vi, at tiden er inde til at foreslå en systematisk tilgang til disse udfordringer i form af en national handicappolitisk handlingsplan.

En handlingsplan bør sætte fokus på, at indsatsen til at imødekomme disse udfordringer skal koordineres på tværs af sektorer og ressortområder. Men man bør også pege på, at vi i Danmark faktisk mener det, når vi siger, at alle bør have lige muligheder og behandles lige.

For at sikre de fornødne resultater, bør handlingsplanen:

  • Være tværgående, dække alle typer handicap og tage udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention.
  •  Rumme målbare målsætninger.
  • Sikre en forsvarligt indsamlet statistisk viden på handicapområdet, så udviklingen kan følges– også på kommuneniveau og for børn.

Vi håber, at du som Børne- og Socialminister vil tage bolden op, og stiller os naturligvis til rådighed for drøftelser herom.

***

5. okt. 2018:

Børne- og Socialminister Mai Mercado vil ikke love en national handicappolitisk handlingsplan. 

Ministeren sender et pænt svar uden at love noget….

Læs svaret fra Børne- og Socialminister Mai Mercado HER

***

Se hvilke organisationer, der står bag henvendelsen HER

(Foto: Børne- og Socialminister Mai Mercado har modtaget henvendelse fra Hjernesagen og en lang række andre organisationer indenfor handicapområdet. Arkivfoto stillet til rådighed af ministeriet, fotograf: Flemming Leitorp)