Fare for afspecialisering i Aalborg

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland mangler et millionbeløb på næste års budget for at bevare sit nuværende niveau. Det vækker bekymring hos Hjernesagens næstformand, som derfor har skrevet et læserbrev med opfordring til, at Aalborg Kommune finder de manglende penge på næste års budget. Ellers skyder man sig selv i foden - og svigter de øvrige kommuner, siger han.
Senest opdateret: 25. oktober kl. 08:18

Frem til Jens Martin Hansenårsskiftet 2018/19, har Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HC) været finansieret i et samarbejde mellem alle 11 nordjyske kommuner. Det stopper 1. januar 2019. Herefter har Aalborg Kommune en samarbejdsaftale med Brønderslev, Jammerbugt og Frederikshavns kommune. De kommuner, der har indgået aftale, og de kommuner, der har ikke har, vil efter årsskiftet derfor have forskellig adgang til specialiseret hjælp, hvilket vil sige, at der bliver markante forskelle geografisk i region Nordjylland. Der er i den grad grund til bekymring for afspecialisering og dermed bekymring for borgeres muligheder for viden, undervisning og rehabilitering til ovennævnte målgrupper. For hvilke forudsætninger har man som borger for at vurdere, hvorvidt man hjælpes bedst det ene eller andet sted, eller af den ene eller anden indsats eller faggruppe? 

Da man indgik aftalen med de 11 kommuner, var det et ufravigeligt krav fra Aalborg Kommune, at det budget for TI/HC, der var fremlagt, ikke kunne fraviges, da det ellers ville gå ud over specialiseringen. Det er der ikke ændret ved, selvom der nu kun er tre kommuner + Aalborg. Det betyder, at man skal sikre TI/HC det samme budget. Et mindre budget vil betyde afskedigelser, og afskedigelser vil betyde afspecialisering, idet man ikke kan fastholde den høje specialiseringsgrad med færre medarbejdere. TI/HC leverer som det eneste sted i Nordjylland ambulante specialiserede tilbud til børn og voksne med følger efter erhvervet hjerneskade og til børn og voksne med tale- og sprogudfordringer, herunder afasi. Tilbuddet er kendetegnet ved at være specialiseret, hvilket vil sige, at der tilbydes særlig viden til små målgrupper, f.eks. mennesker som er udfordret af stammen, mennesker med kommunikationsudfordringer pga ALS eller Parkinson, eller mennesker som oplever problemer med stemmen efter f.eks. operation for mundhulekræft, kræft i struben eller anden påvirkning af stemmen.

Små grupper som hver især ikke fylder meget i en kommune, men som kræver så speciel viden, at det er vigtigt at samle denne viden for at opretholde kompetencer og dermed specialiseret hjælp til den enkelte, hvor behovet for en særlig koordineret indsats er afgørende, samt en tværfaglig hjælp, for at understøtte det enkelte menneske i rehabiliteringen og tilbagevenden til arbejdsliv, familie- og fritidsliv.  

De kommuner, der står uden for samarbejdet, vil ikke kunne levere disse ydelser til deres borgere, selvom de hævder det modsatte. De har ganske enkelt ikke det antal medarbejdere med forskellige uddannelser (tale-hørepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, alle med neurofaglig overbygning samt neuropsykolog).

En god kollega sagde engang: ”Til ethvert komplekst problem findes altid en enkel løsning, som altid er forkert”.

Hvis Aalborg Kommune vælger at spare 2-3 millioner kr. på TI/HC, vil man skyde ikke alene sig selv i foden, men også svigte de kommuner, der i fuld tillid har valgt at fortsætte samarbejdet.

En afspecialisering af TI/HC vil f.eks. betyde, at borgere med en erhvervet hjerneskade kan blive tilbudt rehabilitering på Vejlefjordcentret – en transport på et par hundrede kilometer hver vej.

 

Jens Martin Hansen

Næstformand i Hjernesagen, forhenværende chef for bl.a. TI/HC