Kvaliteten af hjerneskaderehabilitering truet i Nordjylland

Opsigelse af det fælles samarbejde om Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland truer kvaliteten af hjerneskaderehabilitering i hele regionen.
Senest opdateret: 12. marts kl. 12:45

(Foto: Colourbox)

Hjernesagen har erfaret, at en række nordjyske kommuner ikke længere er indstillet på at opretholde den aftale, som 11 kommuner har om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Det betyder, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland igen er truet på sin eksistens som et højt specialiseret tilbud.

Når flere kommuner trækker sig eller nedjusterer deres brug af tilbuddet, er der betydelig risiko for, at det ikke kan lade sig gøre at sikre en bæredygtig videreførelse af den ekspertise, som Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har, og som er helt nødvendig for mange hjerneskadede borgere.

Flere kommuner har givet udtryk for, at man får mere for pengene ved selv at etablere et tilbud.

Hjernesagen er bekymret

Hjernesagen har sendt et brev til alle kommuner i Region Nordjylland.

Hjernesagen stiller sig undrende overfor, hvordan de nordjyske kommuner i fremtiden vil kunne tilgodese borgere med sjældne og komplekse behov for hjerneskaderehabilitering, hvis de har medvirket til at fjerne det økonomiske grundlag for opretholdelse af den højt specialiserede hjerneskaderehabilitering i Nordjylland.

Hjernesagen er dybt bekymret for, hvordan de hjerneskadede borgere i kommunerne i fremtiden skal kunne få opfyldt deres behov for genoptræning og træning på højt specialiseret niveau, hvis Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands ekspertise ikke benyttes/eksisterer.

I brevet opfordrer Hjernesagen på det kraftigste til, at beslutningen omgøres, således at også borgere i de enkelte nordjyske kommuner sikres en højt specialiseret indsats, hvis de har behov for det.

Højt specialiseret viden

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er et af de få steder i landet, der har den fornødne viden, kapacitet, faglige kompetencer m.m. til at understøtte rehabiliteringen af børn, unge og voksne med sjældne og komplicerede behov.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland løser også rådgivningsopgaver i VISO-regi.

Det gør man, fordi man besidder en specialviden og nogle kompetencer, der ikke findes andre steder.

Læs mere

Se dette brev, der er sendt til alle kommuner i Region Nordjylland HER