Hjernesagen styrker indsats overfor pårørende

Hjernesagen udvikler en række nye tilbud til pårørende til mennesker ramt af hjerneskade.
Senest opdateret: 05. januar kl. 03:08

Det er en økonomisk bevilling på 1,1 million kroner fra Sundhedsstyrelsen, der giver mulighed for en målrettet indsats overfor partnere og overfor børn og unge pårørende til ramte.
Hjernesagen planlægger på den baggrund nu en række tiltag, der kan forbedre situationen for de pårørende.

Dermed bliver det muligt at øge fokus på pårørende, der kan opleve både angst, bekymring og også en ændret rollefordeling, når livssituationen i hjemme ændrer sig pludseligt og voldsomt som følge af, at familien rammes af hjerneskade.

Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen kommer efter, at Sundhedsstyrelsen i efteråret offentliggjorde et servicetjek af hjerneskadeområdet. Servicetjekket førte til, at et folketingsflertal efterfølgende bevilgede penge til blandt andet nye initiativer til støtte for pårørende.

Hjernesagen arbejder på et styrket tilbud - der indebærer bedre støtte til såvel partnere samt til børn og unge pårørende. Indsatsen planlægges, så den bliver landsdækkende.
Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen fordeles på aktiviteter de kommende tre år.