Horsens Kommune får Hjernesagens ærespris 2016

Horsens Kommune modtager Hjernesagens ærespris 2016 for sit målrettede samarbejde med den hjerneskaderamte borger, de pårørende og netværket. Æresprisen består af en akvarel af den fynske kunstner Nina Ferlov.
Senest opdateret: 29. maj kl. 10:35

”Det er en stor glæde i dag at overrække Horsens Kommune vores ærespris, der gives til en person eller organisation, der har gjort en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Det er første gang, foreningens ærespris går til en kommune.”

Sådan indledte Hjernesagens direktør, Lise Beha Erichsen, sin tale ved overrækkelsen af Hjernesagens ærespris den 29. maj under Hjernesagens repræsentantskabsmøde i Vejle. 

Arbejder målrettet på at udvikle hjerneskadeområdet

Hjernesagen uddeler hvert år sin ærespris, og i år gik prisen til Horsens Kommune, som i flere år har arbejdet målrettet på at udvikle hjerneskadeområdet. Kommunen har igangsat flere initiativer, der skal støtte op om borgere med hjerneskade og deres pårørende fx ”Genstart i livet”, som er et samarbejde mellem kommunen, hospitalet, den ramte og de pårørende for at sikre en god genoptræning, så den ramte og de pårørende hurtigt får en god hverdag igen.

Aktiv inddragelse af parterne

”Grundideen i jeres arbejde er aktiv inddragelse – både ved at inddrage den hjerneskadede borger og de pårørende i deres egen sag, men også at bruge de ramte og pårørendes viden og erfaringer i den samlede hjerneskaderehabilitering,” sagde Lise Beha Erichsen.

Horsens Kommune har også opkvalificeret personalet ved målrettet efteruddannelse inden for hjerneskadeområdet, hvilket har øget medarbejdernes viden og kompetencer.

Støtter Hjernesagens lokalforening

Horsens Kommune har også hjerneskaderådgivning, cafetilbud, selvhjælpsgruppe for hjerneskadede borgere og særlige tilbud til pårørende. Derudover er kommunen en god støtte for Hjernesagens lokale forening. Hjernesagens direktør Lise Beha Erichsen rundede sin tale af med et håb om, at Horsens Kommune på trods af stramme økonomiske tider fortsat vil gå forrest, når det handler om at yde den bedst mulige sammenhængende indsats for borgere med hjerneskade og deres pårørende.

Borgmester Peter Sørensen modtog æresprisen på vegne af Horsens Kommune og takkede for prisen.