Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup får Hjernesagens ærespris 2017

Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup modtager Hjernesagens ærespris 2017 for sit engagerede arbejde med at udvikle og igangsætte "Den involverende stuegang". Æresprisen består af en akvarel af den fynske kunstner Nina Ferlov og 10.000 kroner.
Senest opdateret: 20. maj kl. 05:46

Apopleksiansvarlig overlæge ved Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup, Helle Iversen, og behandlingsansvarlig neurolog på rehabiliteringen på Rigshospitalet Glostrup, Jacob Houth, modtog æresprisen på vegne af apopleksienheden og takkede for prisen.

"Kære Apopleksienhed på Rigshospitalet Glostrup. Det er en stor glæde i dag at overrække jer Hjernesagens ærespris, der gives til en person eller organisation, der har gjort en særlig indsats på hjerneskadeområdet. I jeres tilfælde handler det om jeres store og engagerede arbejde med og fokus på at udvikle og igangsætte "Den Involverende Stuegang".

Sådan indledte Hjernesagens direktør, Klaus Legau, sin tale ved overrækkelsen af Hjernesagens ærespris den 20. maj under Hjernesagens repræsentantskabsmøde i Vejle.  

Patient og pårørende involveres i stuegangen

Hjernesagen uddeler hvert år ved foreningens repræsentantskabsmøde sin ærespris, og i år gik prisen til Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup, der gennem længere tid har fokuseret på involvering af apopleksipatienten og de pårørende i stuegangsfunktionen og udviklet og implementeret "Den involverende Stuegang".

Det går ud på, at behandlerteamet sammen med patienten og de pårørende planlægger mål for både den kommende uge og mere langsigtede mål for patienten. Det har givet mere tilfredse patienter, pårørende og personale, da flere faggrupper lærer med, af og om hinanden.

"For Hjernesagen er det afgørende vigtigt, at patient og pårørende er i centrum, og at de bliver involveret i forløbet i forbindelse med behandling og udskrivelse, så der opstår så ligeværdig en proces som muligt. Vi ved fra medlemsundersøgelser, at medinddragelse af borger og pårørende i rehabiliteringen øger den positive effekt, og at medbestemmelse på eget liv giver større tilfredshed og bedre muligheder fremover," sagde Klaus Legau. 

Positive tilbagemeldinger

"Når I involverer borgeren og de pårørende, før I lancerer en færdig plan, er det også et udtryk for, at I har tillid til hinanden og mod til at træde ud af rollen som autoritativ, alvidende sundhedsfaglig medarbejder. Det har I fået positive tilbagemeldinger på fra patienter og pårørende, og det gør jeres indsats til en inspirerende pil, der peger fremad," sagde Klaus Legau.

I en tid præget af effektivisering, viser erfaringerne fra "Den involverende stuegang" også, at samarbejdet mellem patienten, de pårørende og faggrupperne rent faktisk betyder, at personalet sparer tid i deres daglige arbejde. 

Hjernesagen har uddelt en årlig ærespris siden 2010. Prisen består af en akvarel af den fynske kunstner Nina Ferlov.