Hjernesagen blander sig i kommende valg

Når danskerne den 21. november skal vælge, hvem der skal styre kommunerne de kommende fire år, så bør genoptræning og støtte til borgere, der har været ramt af en blodprop eller hjerneblødning, være en vigtig del af valgkampen og dermed også af, hvor krydses sættes.
Senest opdateret: 14. september kl. 08:34

Hvordan sikrer din kommune, at der er god genoptræning og støtte til borgere med hjerneskade? Og hvordan forebygger kommunen, at borgere får blodprop eller blødning i hjernen?

Spørgsmål om kommunernes behandling af borgere, der har været ramt af blodprop eller en hjerneblødning, vil blive en fast del af valgkampen frem til kommunalvalget den 21. november.

Hjernesagen har lagt en slagplan, så den kommunale valgkamp ikke kun kommer til at handle om daginstitutioner og skoler. 

- Både valget i kommunerne og til de fem regionsråd er vigtige. Valget er vigtigt for borgerne, fordi regioner og kommuner varetager en lang række vigtige opgaver, der har betydning for vores alles liv og hverdag - for eksempel sygehusbehandling, genoptræning og bevilling af forskellige støtteforanstaltninger inden for den sociale lovgivning. Desværre oplever vi, at mange kommuner forringer serviceniveauet og træffer forkerte afgørelser, som så efterfølgende skal ankes i ankesystemet. Faktisk taber kommunerne næsten hver anden ankesag fra borgerne, siger Hjernesagens landsformand, Lise Beha Erichsen.

Hjernesagen opfordrer derfor sine 40 lokale foreninger til at deltage aktivt i valgkampen. Og flere foreninger er allerede i gang med planlægning af lokale aktiviteter.

- Vi har desværre også en del eksempler på kommuner, der ikke visiterer til den nødvendige og korrekte genoptræning. Vi oplever alt for tit, at det er en kamp at få den genoptræning, man har behov for, siger Lise Beha Erichsen, der håber, at mange medlemmer vil blande sig og være med til at præge den lokale politik.