Hjernesagen opfordrer Danske Regioner til at gå ind i Hammel-sag

Politikere i samtlige landets fem regioner har fået skriftlig henvendelse fra HJERNESAGEN med opfordring til, at man nu tager et fælles initiativ i forhold til Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
Senest opdateret: 18. september kl. 02:18

Foreningen Hjernesagen opfordrer regionernes organisation, Danske Regioner, til at gå ind i sagen om Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

- Der er brug for, at alle regioner ser det som en fælles sag, når det ene af landets to højt specialiserede centre føler sig nødsaget til at foretage en markant besparelse.
Derfor har vi sendt opfordring til, at regionerne via deres fælles organisation Danske Regioner nu indleder en større analyse af hele systemet med de to centre, siger Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen.

Beslutningen, om at indsatsen på højt specialiseret niveau kun skal foregå på to centre på landsplan, er truffet for mange år siden.

For at sikre optimal behandling af svære, sjældne og komplicerede hjerneskader for alle borgere i landet besluttede man dengang, at man skulle koncentrere den højt specialiserede neurorehabilitering til netop kun to steder i Danmark.
Idéen var at samle viden, forskning og behandling for de allersværest ramte patienter, som har behov for en meget specialiseret indsats og dermed styrke kompetencerne og kvalifikationerne mest muligt.
Vest for Storebælt er behandlingen samlet på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Idéen har tydeligt vist sin værdi. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har via sin vedholdende indsats skabt et fagligt miljø, der også internationalt er anerkendt for sin ekspertise. En væsentlig årsag til denne succes skal netop findes i den fremsynede beslutning om at skabe de to centrale kompetencecentre, der til gengæld er højt specialiserede.

- Men systemet er naturligvis sårbart. For det kræver jo en musketér ånd på tværs af regionsgrænserne.
I Hammels tilfælde skal tre regioner være enige om at prioritere, at man ønsker centret og derfor også bruger centret. Der er tilsyneladende opstået tvivl om, hvorvidt alle prioriterer ideen om at have de to specialiserede centre. Derfor må det nu være en fælles opgave, at man finder fælles fodslag. Derfor beder vi om, at Danske Regioner går ind i sagen og får lavet en analyse, siger Lise Beha Erichsen.

Hun tilføjer, at der muligvis også kan foretages justeringer i det nuværende system, der kan forbedre behandlingen.

- Det vigtige er, at vi har behandling og rehabiliteringen i centrum. Derfor er det vigtigt, at analysen bliver foretaget hurtigt. De planlagte besparelser betyder, at der skal reduceres med omkring 70 ansatte med specialistviden. Det svarer omregnet til 56 fuldtidsstillinger. Og selvom man indarbejder naturlig afgang osv., så ender det alligevel med, at omkring fyrre personer vil blive afskediget. Sådan en reduktion kan naturligvis ikke undgå at få betydning for et kompetencecenter. Det er derfor vigtigt, at vi nu får skabt et tydeligt fælles mål om at sikre den bedste behandling og rehabilitering. Det er helt afgørende, at der hurtigst sker noget, da det er en særlig sårbar gruppe borgeres fremtid, der er på spil.