Regeringens udspil om kortere ventetid på genoptræning er en halv løsning

Regeringens udspil om at sætte en grænse for ventetid på kommunal genoptræning får en positiv modtagelse i Hjernesagen. Men Hjernesagen peger samtidig på mangler i regeringens forslag.
Senest opdateret: 25. oktober kl. 03:23

Patienter skal fremover frit kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet. Det foreslår Regeringen.

Og maksimum syv dages ventetid på en kommunal genoptræning efter blodprop eller blødning i hjernen har længe været en af Hjernesagens mærkesager. Derfor roser Hjernesagen udspillet fra Regeringen.

Men forslaget har desværre fortsat en række mangler for at kunne få den ønskede effekt, mener Lise Beha Erichsen.

- Der er brug for, at vi samtidig får indført en form for officiel certificering, så vi kan sikre, at der bliver en ens vurdering, behandling og genoptræning af patienterne, uanset hvor man bor i landet. Der må ikke være forskel på, hvordan vi ender med at blive behandlet. Derfor handler det ikke kun om at kunne vælge en anden vej til genoptræningen. Der er brug for, at vi sikrer, at genoptræningen også foregår på et ordentligt grundlag og med en effekt, der svarer til en fælles standard, siger Lise Beha Erichsen på vegne af de 9500 medlemmer i Hjernesagen.

Hjernesagen påpeger, at der er brug for et samlet initiativ, der kan forbedre behandling og rehabilitering.

- Vi ved for eksempel, at der er alt for stor forskel på, hvordan man genoptrænes og behandles fra kommune til kommune. Men det viser jo dermed også, at vi har fået lavet et alt for sårbart system. Og den udfordring er ikke løst ved, at man så bare giver lov til, at vi kan søge et andet sted hen, når vi skal behandles.
- Vi skal have skabt et system, hvor vi sætter en fælles standard med klart definerede krav til genoptræningsplaner, og hvordan man så efterfølgende genoptrænes. Så selve kravet om hurtig genoptræning er fint. Men det må følges af en certificering med klare krav til både ens vurdering, behandling og så den efterfølgende genoptræning, siger Lise Beha Erichsen.

Med det nye regeringsudspil vil borgeren frit kunne vælge en anden leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse. Initiativet er en del af regeringens fritvalgs-udspil, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har præsenteret sammen med ældreminister, Thyra Frank (LA), minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og børne- og socialminister, Mai Mercado (KF).

- Et godt behandlingsforløb er ikke nok i sig selv – hvordan og hvor hurtigt man bliver genoptrænet er mindst lige så afgørende for hurtigst muligt at kunne være tilbage til sin tilværelse igen. Det gælder uanset om man er en ældre medborger, eller man er yngre, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i forbindelse med regeringens udspil.

Hjernesagen tilbyder nu de politiske sundhedsordførere på Christiansborg at indgå i dialog om, hvordan man kan skabe en mere helhedsorienteret genoptræning, der også indeholder en certificering.