Flere danskere tilbydes trombolyse

Ny rapport slår fast, at kvaliteten af apopleksibehandlingen på danske sygehuse bliver bedre år for år på en lang række punkter. Desværre viser det sig også, at for mange patienter ikke indlægges på et apopleksiafsnit – og det er bekymrende, siger Hjernesagens landsformand.
Senest opdateret: 08. juli kl. 08:52

Hvert år udgiver Dansk Apopleksiregester en rapport, som fokuserer på kvaliteten af apopleksibehandling i Danmark. Rapporten fra 2018 er netop blevet offentliggjort, og vi kan heldigvis slå fast med det samme, at det overordnet går godt i Danmark, selvom der også bliver tændt et par advarselslamper.

Først og fremmest er der en meget positiv udvikling vedrørende trombolyse og endovaskulær behandling, hvor blodpropper henholdsvis opløses medicinsk eller fjernes ved hjælp af et kateter. På landsplan får 22 % af alle patienter med apopleksi således tilbudt trombolyse eller endovaskulær behandling, og kun Region Sjælland ligger med 19 % akkurat under den nationale målsætning på 20 %.

Barren hæves næste år
- Det er meget glædeligt, at flere patienter med apopleksi tilbydes hurtig og korrekt behandling på tværs af regionerne. På samme måde er det meget positivt, at vi hele tiden hæver barren og sætter mere ambitiøse mål på området, siger Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen med reference til rapportens fremadrettede anbefalinger.

Nye behandlingstiltag betyder nemlig, at styregruppen for Dansk Apopleksiregister mener, at en endnu større andel af patienter i fremtiden kan tilbydes trombolyse eller endovaskulær behandling. Derfor anbefaler de, at målsætningen i fremtiden bliver, at 25 % af alle patienter med apopleksi tilbydes enten trombolyse eller endovaskulær behandling.

For få patienter indlægges på apopleksiafsnit
Desværre viser det sig også, at sygehusene i flere regioner fortsat ikke opfylder målsætningen om at indlægge patienter med apopleksi på et egentlig apopleksiafsnit. I både Syddanmark (83 %), Nordjylland (87 %) og Hovedstaden (88 %) ligger man under målsætningen om, at 90 % af alle apopleksipatienter indlægges på et apopleksiafsnit. Midtjylland rammer målsætningen om 90 %, mens Sjælland ligger over med 92 %.

I rapporten anslår man, at det skyldes omstruktureringer på de enkelte sygehuse, så patienter med apopleksi i højere grad indlægges på akutte modtageafsnit. I den nye udgave af Hjernesagens medlemsblad bringer vi et interview med overlæge Helle Iversen fra Rigshospitalet, og hun udtaler sig bl.a. om lige præcis denne udvikling:

- Efter patienter har modtaget den første, akutte behandling, bliver de i flere regioner overflyttet til afsnit, der ikke opfylder kriterierne for et apopleksiafsnit. Og selvom det uden tvivl er velfungerende afdelinger, så er der bare studier, som viser, at det er mindre godt. Apopleksipatienter kommer sig bedst og hurtigst, hvis de er indlagt på et apopleksiafsnit, som er dedikeret til patienter, der er ramt af apopleksi, og hvor der i øvrigt er det nødvendige neuro- og tværfaglige samarbejde, siger hun.

Alarmerende udvikling
Og det er en alarmerende udvikling, understreger landsformand i Hjernesagen, Lise Beha Erichsen:

- Det er stærkt bekymrende, at sygehusene i flere regioner tilsyneladende har omstruktureret på den her måde. Særligt når faktisk findes god evidens for, at indlæggelse på et dedikeret apopleksiafsnit både giver en bedre overlevelse og mindsker graden af de men, man efterfølgende skal leve med.