Fatalt svigt af hjerneskadede borgere i nordjyske kommuner

Flere nordjyske kommuner har givet udtryk for, at man får mere for pengene ved selv at etablere et tilbud i stedet for at indgå samarbejde med Aalborg Kommune om fremover at benytte Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Disse udmeldinger er stærkt bekymrende, mener Hjernesagen.
Senest opdateret: 03. maj kl. 06:20

Hjernesagen ser med meget stor bekymring på, at kun Frederikshavn og Brønderslev kommune har indgået aftale med Aalborg Kommune om fremover at benytte Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er det eneste sted i Region Nordjylland, der har den fornødne viden, kapacitet og faglige kompetencer til at understøtte rehabiliteringen af børn, unge og voksne med sjældne og komplicerede behov efter en hjerneskade.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland løser også rådgivningsopgaver i Socialstyrelsens regi. Det gør de, fordi de besidder en specialviden og nogle kompetencer, der ikke findes andre steder. Flere kommuner har givet udtryk for, at man får mere for pengene ved selv at etablere et tilbud. Disse udmeldinger er stærkt bekymrende og taler mod bedre vidende. Flere af de kommuner, der nu trækker sig fra samarbejdet, har under 50.000 indbyggere. Skønsmæssigt vil en kommune af den størrelse have under 30 borgere om året med behov for fx kommunikationstræning. Med så få borgere på årsbasis er der ikke tilstrækkelig volumen til at opretholde et stærkt vidensmiljø med tilstrækkelige kompetencer og erfaringer. Kun ganske få kommuner her i landet vil være i stand til selv at etablere tilbud af tilsvarende karakter, som Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland besidder. Hjernesagen står ikke alene med denne vurdering.

Der er siden 2011 kommet en række udmeldinger fra både Sundheds- og Socialstyrelsen, der understøtter denne vurdering. På hjerneskadeområdet kom Socialstyrelsen fx i november 2014 med ”Central udmelding for voksne med erhvervet hjerneskade”, hvor netop det højt specialiserede socialog undervisningsområde er i fokus. Socialstyrelsen kom med en central udmelding på området, fordi der var bekymring for, at nedlæggelsen af højt specialiserede tilbud ville føre til en forringelse af borgernes mulighed for at opnå bedst mulig rehabilitering.

Det er netop det, vi nu ser ske i en række nordjyske byer. Hjernesagen er dybt bekymret for, at hjerneskadede borgere i Region Nordjylland, med behov for rehabilitering, fremover vil blive ladt i stikken, hvis Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands ekspertise ikke benyttes/eksisterer. Hjernesagen vil kraftigt opfordre til, at kommunerne besinder sig, således at hjerneskadede borgere sikres den rehabilitering, de har behov for.

Yderligere oplysninger fås hos Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen på tlf. 22 99 11 11.