Endelig er fremtidsfuldmagten her

Fra 1. september 2017 bliver det muligt at oprette en elektronisk fremtidsfuldmagt, som kan træde i kraft i tilfælde af sygdom, svækkelse af mental funktion eller helbred, hvis man på et tidspunkt ikke længere kan varetage de forhold, som man har bestemt, at fuldmagten skal dække.
Senest opdateret: 01. september kl. 09:06

Fremtidsfuldmagten har været lang tid undervejs, og Hjernesagen har sammen med bl.a. Alzheimerforeningen og Ældresagen haft dialog og møder med Justitsministeriet inden den endelige vedtagelse i sommeren 2016. Årsagen til at der er gået endnu ét år skyldes, at vi har ventet på et brugbart registreringssystem.

Det er en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt, da det kan være vanskeligt for både ægtefælle, børn og andre pårørende at hjælpe én, hvis man bliver syg eller mentalt svækket. Uden en fuldmagt kan der opstå problemer i både det offentlige system, med bank og forsikringsselskaber.
Med en fremtidsfuldmagt er det én selv, der afgør, hvem der skal repræsentere og tage beslutninger for en, hvis man på et tidspunkt ikke selv kan.

Fremtidsfuldmagten kan gives til én eller flere personer (kaldes fremtidsfuldmægtigene), som, man har tillid til, kan varetage ens interesser. Fx kan én være god til økonomi, mens én anden måske vil være bedre til at varetage ens personlige forhold.

Man bestemmer selv, hvilke forhold en fremtidsfuldmagt skal dække. Fremtidsfuldmagten skal oprettes skriftligt i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendes ved en notar, før den vil være gældende.
En fremtidsfuldmagt kan først træde i kraft efter en afgørelse fra Statsforvaltningen. Man skal enten selv, eller de af én udpegede fremtidsfuldmægtige, anmode om, at fremtidsfuldmagten træder i kraft. En anmodning skal altid følges af en lægeerklæring, som siger noget om ens helbredsmæssige og mentale funktion. Statsforvaltningen fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigene.

Hvis man opretter en fremtidsfuldmagt, anbefaler Hjernesagen, at man fx hvert femte år tager den op til genovervejelse for at se, om den stadig svarer til de behov, man har, og om det stadig er de rigtige fremtidsfuldmægtige, der står på fuldmagten.

Læs mere her