Bekymrende udvikling inden for det specialiserede specialområde i Nordjylland

Vi er i Hjernesagen og i vores lokalforeninger dybt bekymrede for udviklingen inden for det specialiserede specialområde i Nordjylland. Vi tilkendegav vores bekymring over for Socialstyrelsen og har nu fået et svar, som vi ser meget positivt på.
Senest opdateret: 06. september kl. 12:36

I marts 2017 blev der identificeret tre specialiserede socialtilbud i Nordjylland – Strandgaarden, Østerskoven og Hjerneskadecentret Nordjylland. Sidste år blev Strandgaarden, det ene af de tre tilbud, nedlagt, og vi ser en alvorlig udvikling i gang vedrørende Hjerneskadecentret Nordjylland.

Dette er stærkt bekymrende, da Hjerneskadecentret Nordjylland er det eneste specialiserede socialtilbud, som tilbyder ambulant træning af både kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser i Nordjylland. Uden dette center ville borgerne skulle helt til Hjerneskadecentret i Aarhus for at opnå et specialiseret socialtilbud på samme niveau.

Bekymrende udvikling
I vores brev til Socialstyrelsen forklarede vi, hvordan den dystre fremtid for Hjerneskadecentret Nordjylland ser ud:  ”Hjerneskadecentret Nordjylland er ejet af Aalborg kommune, men der har været indgået rammeaftaler og finansiering med alle de andre nordjyske kommuner. Aalborg Kommune har fra næste år kun indgået aftale med Frederikshavn og Brønderslev kommune om tilbud til borgerne og finansiering af Hjerneskadecentret Nordjylland. Det er dybt bekymrende. Der er behov for en tilstrækkelig volumen af borgere, for at Hjerneskadecentret Nordjylland kan bevare deres specialiserede niveau og fastholde medarbejdere med viden, erfaring, kvalifikationer og kompetencer på tilstrækkeligt specialiseret niveau.”

Hjernesagens lokalforeninger og Hjernesagen er bekymrede for udviklingen og borgernes mulighed for i fremtiden at få tilstrækkelig specialiseret genoptræning, hvis Hjerneskadecentret Nordjylland ikke kan bevare den nuværende volumen af borgere og dermed deres nuværende niveau. Derfor kontaktede vi Socialstyrelsen, som nu er gået i dialog med kommunerne.

Hjernesagens landsformand, Lise Beha Erichsen, er positiv over Socialstyrelsens svar: ”Det er godt, at Socialstyrelsen lytter til Hjernesagen og handler på vores bekymring”.

 Læs svaret fra Socialstyrelsen her.