Opfordring til minister: Pårørende bør have særlige hjælpedage

Hjernesagen opfordrer beskæftigelsesministeren til at medvirke til, at der skabes lovgivningsmæssig hjemmel til indførelse af ”deltagerdage”, hvor pårørende til hjerneskadede kan få et antal fridage om året uden at skulle bruge feriedage og lignende for at kunne deltage i nødvendige møder.
Senest opdateret: 15. februar kl. 02:06

Endnu et eksempel på, hvordan pårørende presses, havner på bordet hos Hjernesagens rådgivere. En datter er endt med en langtidssygemelding med stress og efterfølgende fyring, fordi hun har skullet deltage i et utal af møder med kommunen vedrørende hendes far, som har en svær hjerneskade med adfærdsvanskeligheder til følge. 

Eksemplet er nu sendt til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sammen med en lang række lignende eksempler.

Hjernesagens landsformand, Lise Beha Erichsen foreslår i henvendelsen til Troels Lund Poulsen, at der indføres en ordning, således at pårørende til mennesker, der ikke selv kan tage vare på egen situation i forhold til kontakten til det offentlige, kan få ret til et antal fridage a la det, som kendes i forbindelse med omsorgsdage og ret til fravær ved egne børns sygedage. 

Pårørende presses ud af arbejdsmarkedet

Hjernesagen anbefaler, at der skabes lovgivningsmæssig hjemmel til indførelse af ”deltagerdage”, hvor pårørende til hjerneskadede kan få et antal fridage om året uden brug af feriedage og lignende for at kunne deltage i de nødvendige møder, der er med fx kommunale visitatorer, sagsbehandlere, kontrolbesøg på hospital og hos egen læge. 

Hvert år rammes ca. 20.000 borgere af en hjerneskade de fleste pga. en blodprop i hjernen. En del af de ramte og deres pårørende er aktive på arbejdsmarkedet.

En hjerneskade medfører hos en del ramte en række alvorlige følgevirkninger som fx tale- og sprogproblemer, hukommelsesproblemer, besvær med at overskue en situation, manglende indsigt i egen situation, adfærdsændringer og halvsidig lammelse. Problemstillinger der gør, at den hjerneskadede ikke kan deltage alene i møder med kommunale visitatorer, sagsbehandlere, kontrolbesøg hos lægen m.m.

At være pårørende til en hjerneskadet ægtefælle er derfor også ofte et slidsomt liv med mange bekymringer og udfordringer.
En af de store udfordringer er, at man ofte er nødt til at deltage i mange møder for at sikre den rette forståelse for de behov, den hjerneskadede har.
Og da disse møder oftest ligger inden for almindelig arbejdstid, bruger mange pårørende fx deres feriedage på at deltage i møderne. Feriedage som de netop har så hårdt brug for. 

Det er baggrunden for, at Hjernesagen altså nu opfordrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at se nærmere på, hvordan man kan sikre, at de pårørende ikke rammes urimeligt. Og undgå, at pårårende ender med at blive fyret, blive langtidssygemeldt, gå ufrivilligt på efterløn eller på anen måde trække sig fra arbejdsmarkedet.

Læs brevet til beskæftigelsesministeren HER